Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77

Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur’an’dır. 77﴿

Meal 78

(Aslı) korunmuş bir kitaptadır. 78﴿

Meal 79

Ona ancak tertemiz olanlar (melekler) dokunabilir. 79﴿

Meal 80

O, âlemlerin rabbinden indirilmiştir. 80﴿

Meal 81

Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 81﴿

Meal 82

Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? 82﴿

Meal 83

Ama can boğaza gelip dayandığında; 83﴿

Meal 84

İşte o zaman siz (çaresiz) bakar durursunuz. 84﴿

Meal 85

Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. 85﴿

Meal 86

Madem ki kimsenin hâkimiyeti altında değilmişsiniz; 86﴿

Meal 87

Haydi onu (hayatı) geri döndürün, sözünüzde doğruysanız! 87﴿

Meal 88

Şayet o, Allah’a yakın olanlardan ise; 88﴿

Meal 89

Ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. 89﴿

Meal 90-91

Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, (ona şöyle denir:) "Selâm sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi!" 90-91﴿

Meal 92

Ama yoldan sapmış inkârcılardan ise; 92﴿

Meal 93-94

Onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir! 93-94﴿

Meal 95

Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerde ve yerde bulunanlar Allah’ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O’nun her şeye gücü yeter. 2﴿

Meal 3

O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir. 3﴿
Hadîd Suresi
538
27 . Cüz

Meal 4

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 4﴿

Meal 5

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah’tır. 5﴿

Meal 6

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. 6﴿

Meal 7

Allah’a ve resulüne iman edin; O’nun size emanet olarak verdiklerinden, başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükâfat vardır. 7﴿

Meal 8

Peygamber rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken -bir şeye inanmaktaysanız- ne diye O’na iman etmezsiniz? 8﴿

Meal 9

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık âyetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 9﴿

Meal 10

Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah’a kalacak olduğu halde ne diye hâlâ Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi, daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaad etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. 10﴿

Meal 11

Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. 11﴿