Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77-78

Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır. 77-78﴿

Meal 79

Ona ancak temizlenenler dokunabilir. 79﴿

Meal 80

O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. 80﴿

Meal 81

Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 81﴿

Meal 82

Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? 82﴿

Meal 83

Hele can boğaza dayandığı zaman, 83﴿

Meal 84

O vakit siz bakar durursunuz. 84﴿

Meal 85

(O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. 85﴿

Meal 86

Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, 86﴿

Meal 87

Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz! 87﴿

Meal 88

Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise, 88﴿

Meal 89

Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. 89﴿

Meal 90

Eğer o sağdakilerden ise, 90﴿

Meal 91

«Ey sağdaki! Sana selam olsun!» 91﴿

Meal 92

Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, 92﴿

Meal 93

İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! 93﴿

Meal 94

Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır. 94﴿

Meal 95

Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir. 2﴿

Meal 3

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir. 3﴿
Hadîd Suresi
538
27 . Cüz

Meal 4

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. 4﴿

Meal 5

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. 5﴿

Meal 6

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir. 6﴿

Meal 7

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır. 7﴿

Meal 8

Peygamber sizi, Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki O, sizden kesin söz de almıştı. Eğer inanırsanız. 8﴿

Meal 9

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 9﴿

Meal 10

Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. 10﴿

Meal 11

Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır. 11﴿