Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77

O, elbette değerli bir Kur'an'dır. 77﴿

Meal 78

Korunmuş bir kitaptadır. 78﴿

Meal 79

Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. 79﴿

Meal 80

Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir. 80﴿

Meal 81-82

Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? 81-82﴿

Meal 83

Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize! 83﴿

Meal 84

Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. 84﴿

Meal 85

Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. 85﴿

Meal 86-87

Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize! 86-87﴿

Meal 88-89

Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. 88-89﴿

Meal 90-91

Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir. 90-91﴿

Meal 92-93

Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. 92-93﴿

Meal 94

Bir de cehenneme atılma vardır. 94﴿

Meal 95

Şüphesiz bu, kesin gerçektir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. 2﴿

Meal 3

O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 3﴿
Hadîd Suresi
538
27 . Cüz

Meal 4

O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş'a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 4﴿

Meal 5

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür. 5﴿

Meal 6

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 6﴿

Meal 7

Allah'a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükafat vardır. 7﴿

Meal 8

Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun). 8﴿

Meal 9

O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık âyetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. 9﴿

Meal 10

Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 10﴿

Meal 11

Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. 11﴿