Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
536
27 . Cüz

Meal 51

Sonra siz ey yoldan sapmış inkârcılar! 51﴿

Meal 52

Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. 52﴿

Meal 53

Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. 53﴿

Meal 54

Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 54﴿

Meal 55

Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. 55﴿

Meal 56

İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak! 56﴿

Meal 57

Sizi biz yarattık; artık inansanıza! 57﴿

Meal 58

Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? 58﴿

Meal 59

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? 59﴿

Meal 60-61

Aranızda ölümü biz takdir ettik; sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. 60-61﴿

Meal 62

Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz; düşünüp ibret alsanıza! 62﴿

Meal 63

Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? 63﴿

Meal 64

Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? 64﴿

Meal 65

Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız: 65﴿

Meal 66

"Doğrusu çok zarara uğradık! 66﴿

Meal 67

Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık" (derdiniz). 67﴿

Meal 68

İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? 68﴿

Meal 69

Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? 69﴿

Meal 70

Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? 70﴿

Meal 71

Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? 71﴿

Meal 72

Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? 72﴿

Meal 73

Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. 73﴿

Meal 74

Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et. 74﴿

Meal 75

Bakın! Yıldızların yerlerine yemin ederim, 75﴿

Meal 76

Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. 76﴿
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77

Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur’an’dır. 77﴿

Meal 78

(Aslı) korunmuş bir kitaptadır. 78﴿

Meal 79

Ona ancak tertemiz olanlar (melekler) dokunabilir. 79﴿

Meal 80

O, âlemlerin rabbinden indirilmiştir. 80﴿

Meal 81

Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 81﴿

Meal 82

Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? 82﴿

Meal 83

Ama can boğaza gelip dayandığında; 83﴿

Meal 84

İşte o zaman siz (çaresiz) bakar durursunuz. 84﴿

Meal 85

Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. 85﴿

Meal 86

Madem ki kimsenin hâkimiyeti altında değilmişsiniz; 86﴿

Meal 87

Haydi onu (hayatı) geri döndürün, sözünüzde doğruysanız! 87﴿

Meal 88

Şayet o, Allah’a yakın olanlardan ise; 88﴿

Meal 89

Ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. 89﴿

Meal 90-91

Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, (ona şöyle denir:) "Selâm sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi!" 90-91﴿

Meal 92

Ama yoldan sapmış inkârcılardan ise; 92﴿

Meal 93-94

Onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir! 93-94﴿

Meal 95

Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerde ve yerde bulunanlar Allah’ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O’nun her şeye gücü yeter. 2﴿

Meal 3

O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir. 3﴿