Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
536
27 . Cüz

Meal 51

Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! 51﴿

Meal 52

Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. 52﴿

Meal 53

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 53﴿

Meal 54

Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. 54﴿

Meal 55

Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. 55﴿

Meal 56

İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur! 56﴿

Meal 57

Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? 57﴿

Meal 58

Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir? 58﴿

Meal 59

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? 59﴿

Meal 60

Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz. 60﴿

Meal 61

Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik). 61﴿

Meal 62

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? 62﴿

Meal 63

Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. 63﴿

Meal 64

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 64﴿

Meal 65

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. 65﴿

Meal 66

«Doğrusu borç altına girdik. 66﴿

Meal 67

Daha doğrusu, biz yoksul kaldık» (derdiniz). 67﴿

Meal 68

Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? 68﴿

Meal 69

Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 69﴿

Meal 70

Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? 70﴿

Meal 71

Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, 71﴿

Meal 72

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 72﴿

Meal 73

Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. 73﴿

Meal 74

Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. 74﴿

Meal 75

Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 75﴿

Meal 76

Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir. 76﴿
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77-78

Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır. 77-78﴿

Meal 79

Ona ancak temizlenenler dokunabilir. 79﴿

Meal 80

O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. 80﴿

Meal 81

Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 81﴿

Meal 82

Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? 82﴿

Meal 83

Hele can boğaza dayandığı zaman, 83﴿

Meal 84

O vakit siz bakar durursunuz. 84﴿

Meal 85

(O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. 85﴿

Meal 86

Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, 86﴿

Meal 87

Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz! 87﴿

Meal 88

Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise, 88﴿

Meal 89

Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. 89﴿

Meal 90

Eğer o sağdakilerden ise, 90﴿

Meal 91

«Ey sağdaki! Sana selam olsun!» 91﴿

Meal 92

Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, 92﴿

Meal 93

İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! 93﴿

Meal 94

Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır. 94﴿

Meal 95

Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir. 2﴿

Meal 3

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir. 3﴿