Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
536
27 . Cüz

Meal 51-52

Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. 51-52﴿

Meal 53

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 53﴿

Meal 54

Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 54﴿

Meal 55

Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. 55﴿

Meal 56

İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. 56﴿

Meal 57

Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? 57﴿

Meal 58

Attığınız o meniye ne dersiniz?! 58﴿

Meal 59

Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? 59﴿

Meal 60-61

Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez. 60-61﴿

Meal 62

Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya! 62﴿

Meal 63

Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?! 63﴿

Meal 64

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 64﴿

Meal 65

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz: 65﴿

Meal 66

"Muhakkak biz çok ziyandayız!" 66﴿

Meal 67

"Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!" 67﴿

Meal 68

İçtiğiniz suya ne dersiniz?! 68﴿

Meal 69

Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 69﴿

Meal 70

Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!.. 70﴿

Meal 71

Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?! 71﴿

Meal 72

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 72﴿

Meal 73

Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. 73﴿

Meal 74

O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt). 74﴿

Meal 75-76

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- 75-76﴿
Vâkıa Suresi
537
27 . Cüz

Meal 77

O, elbette değerli bir Kur'an'dır. 77﴿

Meal 78

Korunmuş bir kitaptadır. 78﴿

Meal 79

Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. 79﴿

Meal 80

Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir. 80﴿

Meal 81-82

Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? 81-82﴿

Meal 83

Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize! 83﴿

Meal 84

Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. 84﴿

Meal 85

Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. 85﴿

Meal 86-87

Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize! 86-87﴿

Meal 88-89

Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. 88-89﴿

Meal 90-91

Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir. 90-91﴿

Meal 92-93

Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. 92-93﴿

Meal 94

Bir de cehenneme atılma vardır. 94﴿

Meal 95

Şüphesiz bu, kesin gerçektir. 95﴿

Meal 96

Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. 96﴿

Hadîd Suresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 1﴿

Meal 2

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. 2﴿

Meal 3

O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 3﴿