Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
535
27 . Cüz

Meal 17

Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır; 17﴿

Meal 18

Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. 18﴿

Meal 19

Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 19﴿

Meal 20

(Onlara) beğendikleri meyveler, 20﴿

Meal 21

Canlarının çektiği kuş etleri, 21﴿

Meal 22-23

Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler, 22-23﴿

Meal 24

Yaptıklarına karşılık olarak (verilir). 24﴿

Meal 25

Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 25﴿

Meal 26

Söylenen, yalnızca «selâm, selâm»dır. 26﴿

Meal 27

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 27﴿

Meal 28

Düzgün kiraz ağacı, 28﴿

Meal 29

Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, 29﴿

Meal 30

Uzamış gölgeler, 30﴿

Meal 31

Çağlayarak akan sular, 31﴿

Meal 32-33

Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler; 32-33﴿

Meal 34

Ve kabartılmış döşekler üstündedirler. 34﴿

Meal 35

Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık. 35﴿

Meal 36-37

Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık. 36-37﴿

Meal 38

Bütün bunlar sağdakiler içindir. 38﴿

Meal 39

Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir. 39﴿

Meal 40

Birçoğu da sonrakilerdendir. 40﴿

Meal 41

Soldakiler; ne yazık o soldakilere! 41﴿

Meal 42

İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, 42﴿

Meal 43-44

Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar; 43-44﴿

Meal 45

Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. 45﴿

Meal 46

Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. 46﴿

Meal 47

Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz? 47﴿

Meal 48

Önceki atalarımız da mı? 48﴿

Meal 49

De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, 49﴿

Meal 50

Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır! 50﴿
Vâkıa Suresi
536
27 . Cüz

Meal 51

Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! 51﴿

Meal 52

Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. 52﴿

Meal 53

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 53﴿

Meal 54

Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. 54﴿

Meal 55

Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. 55﴿

Meal 56

İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur! 56﴿

Meal 57

Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? 57﴿

Meal 58

Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir? 58﴿

Meal 59

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? 59﴿

Meal 60

Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz. 60﴿

Meal 61

Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik). 61﴿

Meal 62

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? 62﴿

Meal 63

Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. 63﴿

Meal 64

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 64﴿

Meal 65

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. 65﴿

Meal 66

«Doğrusu borç altına girdik. 66﴿

Meal 67

Daha doğrusu, biz yoksul kaldık» (derdiniz). 67﴿

Meal 68

Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? 68﴿

Meal 69

Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 69﴿

Meal 70

Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? 70﴿

Meal 71

Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, 71﴿

Meal 72

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 72﴿

Meal 73

Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. 73﴿

Meal 74

Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. 74﴿

Meal 75

Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 75﴿

Meal 76

Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir. 76﴿