Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Vâkıa Suresi
535
27 . Cüz

Meal 17-21

Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. 17-21﴿

Meal 22-23

Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır. 22-23﴿

Meal 24

(Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.) 24﴿

Meal 25

Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. 25﴿

Meal 26

Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler. 26﴿

Meal 27

Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir! 27﴿

Meal 28-34

(Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. 28-34﴿

Meal 35

Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık. 35﴿

Meal 36-38

Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. 36-38﴿

Meal 39-40

Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir. 39-40﴿

Meal 41

Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir! 41﴿

Meal 42-44

Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!.. 42-44﴿

Meal 45

Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. 45﴿

Meal 46

Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. 46﴿

Meal 47

Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?" 47﴿

Meal 48

"Evvelki atalarımız da mı?" 48﴿

Meal 49-50

De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır." 49-50﴿
Vâkıa Suresi
536
27 . Cüz

Meal 51-52

Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. 51-52﴿

Meal 53

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 53﴿

Meal 54

Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 54﴿

Meal 55

Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. 55﴿

Meal 56

İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. 56﴿

Meal 57

Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? 57﴿

Meal 58

Attığınız o meniye ne dersiniz?! 58﴿

Meal 59

Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? 59﴿

Meal 60-61

Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez. 60-61﴿

Meal 62

Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya! 62﴿

Meal 63

Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?! 63﴿

Meal 64

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 64﴿

Meal 65

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz: 65﴿

Meal 66

"Muhakkak biz çok ziyandayız!" 66﴿

Meal 67

"Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!" 67﴿

Meal 68

İçtiğiniz suya ne dersiniz?! 68﴿

Meal 69

Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 69﴿

Meal 70

Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!.. 70﴿

Meal 71

Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?! 71﴿

Meal 72

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 72﴿

Meal 73

Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. 73﴿

Meal 74

O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt). 74﴿

Meal 75-76

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- 75-76﴿