Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 21

(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir. 21﴿

Meal 22

Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki onu (vahiy meleğini) apaçık ufukta görmüştür. 23﴿

Meal 24

O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. 24﴿

Meal 25

O, lânetlenmiş şeytanın sözü değildir. 25﴿

Meal 26

Öyleyse nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27

O herkes için bir öğüttür; 27﴿

Meal 28

Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. 28﴿

Meal 29

Âlemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz! 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gök yüzü yarıldığında; 1﴿

Meal 2

Yıldızlar dağılıp saçıldığında; 2﴿

Meal 3

Denizler yükselip birbirine katıldığında; 3﴿

Meal 4

Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; 4﴿

Meal 5

Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. 5﴿

Meal 6

Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? 6﴿

Meal 7

O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. 7﴿

Meal 8

Terkibini de dilediği gibi yaptı. 8﴿

Meal 9

Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. 9﴿

Meal 10-11

Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. 10-11﴿

Meal 12

Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. 12﴿

Meal 13

Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; 13﴿

Meal 14

Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. 14﴿

Meal 15

Ceza gününde oraya girerler; 15﴿

Meal 16

Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. 16﴿

Meal 17

Ceza günü nedir bilir misin? 17﴿

Meal 18

Evet, ceza günü nedir bilir misin? 18﴿

Meal 19

O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır. 19﴿
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Eksik ölçüp tartanların vay haline! 1﴿

Meal 2

Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. 2﴿

Meal 3

Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. 3﴿

Meal 4-6

Onlar, o büyük günde -ki, işte o gün insanlar âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacaklar- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? 4-6﴿

Meal 7

Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir. 7﴿

Meal 8

Siccîn nedir, bilir misin? 8﴿

Meal 9

O (ameller), kaydedilmiş bir defterdir. 9﴿

Meal 10

Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline! 10﴿

Meal 11

Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. 11﴿

Meal 12

Oysa onu, haddi aşan günahkârdan başkası inkâr etmez. 12﴿

Meal 13

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der. 13﴿

Meal 14

Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. 14﴿

Meal 15

Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum kalacaklardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. 16﴿

Meal 17

Sonra da onlara, "İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur!" denilecektir. 17﴿

Meal 18

Hayır, hayır! Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyîndedir. 18﴿

Meal 19

Bilir misin nedir illiyyîn? 19﴿

Meal 20-21

O, Allah’a yakın olanların görüp durdukları, (ameller) kaydedilmiş bir defterdir. 20-21﴿

Meal 22

İyiler elbette nimet içindedirler. 22﴿

Meal 23

Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. 23﴿

Meal 24

İlâhî lutufların sevincini yüzlerinden okursun. 24﴿

Meal 25-26

Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. 25-26﴿