Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 21

O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir. 21﴿

Meal 22

Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür. 23﴿

Meal 24

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez. 24﴿

Meal 25

O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir. 25﴿

Meal 26

Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27

O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. 27﴿

Meal 28

O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. 28﴿

Meal 29

Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar. 1-5﴿

Meal 6-8

Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 6-8﴿

Meal 9-12

Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. 9-12﴿

Meal 13-16

İyiler muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar. 13-16﴿

Meal 17-19

Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. 17-19﴿
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! 1-3﴿

Meal 4-6

Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. 4-6﴿

Meal 7

Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır. 7﴿

Meal 8

Siccîn nedir, bilir misin? 8﴿

Meal 9

(O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. 9﴿

Meal 10

O gün vay haline yalancıların! 10﴿

Meal 11

Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar. 11﴿

Meal 12

Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. 12﴿

Meal 13

Böyle birine âyetlerimiz okununca «Eskilerin masalları» derdi. 13﴿

Meal 14

Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir. 14﴿

Meal 15

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar cehenneme girerler. 16﴿

Meal 17

Sonra onlara: «İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur» denilir. 17﴿

Meal 18

Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır. 18﴿

Meal 19

İlliyyûn nedir, bilir misin? 19﴿

Meal 20

(O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. 20﴿

Meal 21

O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür. 21﴿

Meal 22

İyiler kesinkes cennettedir. 22﴿

Meal 23

Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. 23﴿

Meal 24

Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. 24﴿

Meal 25

Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur. 25﴿

Meal 26

Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. 26﴿