Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 19-21

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 19-21﴿

Meal 22

(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü. 23﴿

Meal 24

O, gayb hakkında cimri değildir. 24﴿

Meal 25

Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. 25﴿

Meal 26

(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27-28

O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. 27-28﴿

Meal 29

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gök yarıldığı zaman, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar saçıldığı zaman, 2﴿

Meal 3

Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, 3﴿

Meal 4

Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, 4﴿

Meal 5

Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. 5﴿

Meal 6-8

Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? 6-8﴿

Meal 9

Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. 9﴿

Meal 10-11

Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. 10-11﴿

Meal 12

Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler. 13﴿

Meal 14

Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler. 14﴿

Meal 15

Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. 15﴿

Meal 16

Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. 16﴿

Meal 17

Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 17﴿

Meal 18

Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 18﴿

Meal 19

O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır. 19﴿
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! 1﴿

Meal 2

Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. 2﴿

Meal 3

Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. 3﴿

Meal 4-6

Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? 4-6﴿

Meal 7

Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak "Siccîn"dedir. 7﴿

Meal 8

"Siccîn"in ne olduğunu sen ne bileceksin. 8﴿

Meal 9

O, yazılmış bir kitaptır. 9﴿

Meal 10-11

O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline! 10-11﴿

Meal 12

Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder. 12﴿

Meal 13

Ona âyetlerimiz okununca, "Eskilerin masalları" der. 13﴿

Meal 14

Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. 14﴿

Meal 15

Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. 16﴿

Meal 17

Sonra da onlara, "Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir. 17﴿

Meal 18

Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır. 18﴿

Meal 19

"İlliyyûn"un ne olduğunu sen ne bileceksin. 19﴿

Meal 20

O yazılmış bir kitaptır. 20﴿

Meal 21

Ona, Allah'a yakın olanlar şâhit olur. 21﴿

Meal 22

Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler. 22﴿

Meal 23

Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler. 23﴿

Meal 24

Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün. 24﴿

Meal 25

Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. 25﴿

Meal 26

Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar. 26﴿