Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Tâhâ Suresi
313
16 . Cüz

Meal 13

Ben seni seçtim, şimdi vahyedilecek olana kulak ver. 13﴿

Meal 14

Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl." 14﴿

Meal 15

"Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir." 15﴿

Meal 16

"Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın, sonra sen de helâk olursun! 16﴿

Meal 17

Nedir o sağ elindeki, ey Mûsâ?" 17﴿

Meal 18

Dedi ki: "O benim asâmdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var." 18﴿

Meal 19

Allah buyurdu: "Onu yere at ey Mûsâ!" 19﴿

Meal 20

Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş! 20﴿

Meal 21

Allah, "Tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz" buyurdu. 21﴿

Meal 22

"Şimdi de elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mûcize olarak bembeyaz çıkacaktır. 22﴿

Meal 23

Böylece sana büyük mûcizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. 23﴿

Meal 24

Firavun’a git, çünkü o sınırı çok aştı." 24﴿

Meal 25

Mûsâ "Rabbim!" dedi, "Kalbime genişlik ver. 25﴿

Meal 26

İşimi bana kolaylaştır. 26﴿

Meal 27

Dilimden düğümü çöz, 27﴿

Meal 28

Ki sözümü iyi anlasınlar. 28﴿

Meal 29

Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. 29﴿

Meal 30

Kardeşim Hârûn’u. 30﴿

Meal 31

Onunla gücümü pekiştir. 31﴿

Meal 32

Onu da görevime ortak et. 32﴿

Meal 33

Ta ki seni bol bol tesbih edelim. 33﴿

Meal 34

Ve seni çok analım. 34﴿

Meal 35

Kuşkusuz sen bizi görmektesin." 35﴿

Meal 36

Allah buyurdu: "Ey Mûsâ! Dileğin kabul edildi. 36﴿

Meal 37

Zaten sana bir kere daha lutufta bulunmuştuk. 37﴿
Tâhâ Suresi
314
16 . Cüz

Meal 38

Hani annene şunu vahyetmiştik: 38﴿

Meal 39

Onu sandığa koy ve ırmağa bırak; böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. (Ey Mûsâ!) Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki (sevilesin), nezâretim altında büyütülüp yetiştirilesin. 39﴿

Meal 40

Hani kız kardeşin onlara gidip de, ‘Ona bakabilecek birini size göstereyim mi?’ diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın, sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin, ey Mûsâ! 40﴿

Meal 41

Ben seni kendim için seçip yetiştirdim." 41﴿

Meal 42

"Sen ve kardeşin mûcizelerimle gidin; beni anmakta gevşeklik göstermeyin. 42﴿

Meal 43

İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. 43﴿

Meal 44

Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer." 44﴿

Meal 45

"Ey rabbimiz!" dediler, "Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz." 45﴿

Meal 46

Allah buyurdu: "Korkmayın, bilin ki ben sizinle beraberim; işitirim, görürüm. 46﴿

Meal 47

Ona gidip deyin ki: Biz senin rabbinin elçileriyiz. Artık İsrâiloğulları’nı bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana rabbinden bir mûcize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. 47﴿

Meal 48

Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl, (peygamberleri) yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir." 48﴿

Meal 49

Firavun, "Sizin rabbiniz de kimmiş ey Mûsâ?" dedi. 49﴿

Meal 50

Mûsâ, "Bizim rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir" diye cevap verdi. 50﴿

Meal 51

Firavun "peki" dedi, "Gelip geçen nesillerin durumu ne olacak?" 51﴿