Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Tâhâ Suresi
313
16 . Cüz

Meal 13

"Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle." 13﴿

Meal 14

"Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." 14﴿

Meal 15

"Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim." 15﴿

Meal 16

"Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!" 16﴿

Meal 17

"Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?" 17﴿

Meal 18

Mûsâ dedi ki: "O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm." 18﴿

Meal 19

Allah, "Onu yere at ey Mûsâ!" dedi. 19﴿

Meal 20

Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş! 20﴿

Meal 21

Allah şöyle dedi: "Tut onu. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz." 21﴿

Meal 22-23

"Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın." 22-23﴿

Meal 24

"Firavun'a git, çünkü o azmıştır." 24﴿

Meal 25

Mûsâ dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver." 25﴿

Meal 26

"İşimi bana kolaylaştır." 26﴿

Meal 27-28

"Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." 27-28﴿

Meal 29

"Bana ailemden birini yardımcı yap," 29﴿

Meal 30

"Kardeşim Hârûn'u." 30﴿

Meal 31

"Onunla gücümü artır." 31﴿

Meal 32

"Onu işime ortak et." 32﴿

Meal 33

"Seni çok tespih edelim diye", 33﴿

Meal 34

"Seni çok zikredelim diye." 34﴿

Meal 35

"Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin." 35﴿

Meal 36

Allah şöyle dedi: "İstediğin sana verildi ey Mûsâ!" 36﴿

Meal 37

"Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk." 37﴿
Tâhâ Suresi
314
16 . Cüz

Meal 38

"Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:" 38﴿

Meal 39

"Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım." 39﴿

Meal 40

"Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve "size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi?" diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen'e gittin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr'a) geldin ey Mûsâ!" 40﴿

Meal 41

"Ben seni kendim için seçtim." 41﴿

Meal 42

"Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin." 42﴿

Meal 43

"Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır." 43﴿

Meal 44

"Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar." 44﴿

Meal 45

Mûsâ ve Hârûn şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz." 45﴿

Meal 46

Allah şöyle dedi: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm." 46﴿

Meal 47

"Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' " 47﴿

Meal 48

"Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu." 48﴿

Meal 49

Firavun, "Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsâ?" dedi. 49﴿

Meal 50

Mûsâ, "Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir" dedi. 50﴿

Meal 51

Firavun, "Ya geçmiş nesillerin hali ne olacak?" dedi. 51﴿