Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle! 84﴿

Meal 85

Beni, naîm cennetine girenlerden eyle! 85﴿

Meal 86

Babamı da bağışla; kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. 86﴿

Meal 87-89

İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!" 87-89﴿

Meal 90

O gün cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 90﴿

Meal 91

Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. 91﴿

Meal 92-93

Onlara, "Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir. 92-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar, o sapkınlar ve İblîs’in yandaşları toptan tepetaklak cehenneme atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97-98

"Vallahi, biz sizi âlemlerin rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 97-98﴿

Meal 99

Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. 99﴿

Meal 100-101

Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. 100-101﴿

Meal 102

Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak!" 102﴿

Meal 103

İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 104﴿

Meal 105

Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 105﴿

Meal 106

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "İnkârdan sakınmayacak mısınız? 106﴿

Meal 107

Bakınız ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 107﴿

Meal 108

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 108﴿

Meal 109

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 109﴿

Meal 110

Artık Allah’a isyandan sakının ve bana itaat edin." 110﴿

Meal 111

Şöyle cevap verdiler: "Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz!" 111﴿
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nûh dedi ki: "Onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. 112﴿

Meal 113

Onların hesabı ancak rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız! 113﴿

Meal 114

Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. 114﴿

Meal 115

Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım." 115﴿

Meal 116

"Ey Nûh!" dediler, "Bu işten vazgeçmezsen, kesinlikle sen de taşlanacaksın!" 116﴿

Meal 117

Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. 117﴿

Meal 118

Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!" 118﴿

Meal 119

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra geri kalanları da sulara gömdük. 120﴿

Meal 121

Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. 122﴿

Meal 123

Âd kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 123﴿

Meal 124

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? 124﴿

Meal 125

Ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 125﴿

Meal 126

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 126﴿

Meal 127

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 127﴿

Meal 128

Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? 128﴿

Meal 129

Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? 129﴿

Meal 130

Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? 130﴿

Meal 131

Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. 131﴿

Meal 132-134

Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah’a karşı gelmekten sakının. 132-134﴿

Meal 135

Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." 135﴿

Meal 136

Şöyle cevap verdiler: "Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir." 136﴿