Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! 84﴿

Meal 85

Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl. 85﴿

Meal 86

Babamı da bağışla (ona tevbe ve iman nasip et). Çünkü o sapıklardandır. 86﴿

Meal 87

(İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 87﴿

Meal 88

O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. 88﴿

Meal 89

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). 89﴿

Meal 90

(O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 90﴿

Meal 91

Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. 91﴿

Meal 92-93

Onlara: Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? denilir. 92-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları, toptan oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97

Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 97﴿

Meal 98

Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. 98﴿

Meal 99

Bizi ancak o günahkârlar saptırdı. 99﴿

Meal 100-101

Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz. 100-101﴿

Meal 102

Ah keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş daha olsa da, müminlerden olsak! 102﴿

Meal 103

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 104﴿

Meal 105

Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 105﴿

Meal 106

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 106﴿

Meal 107

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 107﴿

Meal 108

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 108﴿

Meal 109

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 109﴿

Meal 110

Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 110﴿

Meal 111

Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! 111﴿
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. 112﴿

Meal 113

Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! 113﴿

Meal 114

Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. 114﴿

Meal 115

Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 115﴿

Meal 116

Dediler ki: Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşlanmışlardan olacaksın! 116﴿

Meal 117

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı. 117﴿

Meal 118

Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. 118﴿

Meal 119

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra da geri kalanları suda boğduk. 120﴿

Meal 121

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 122﴿

Meal 123

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 123﴿

Meal 124

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 124﴿

Meal 125

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 125﴿

Meal 126

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 126﴿

Meal 127

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 127﴿

Meal 128

Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz? 128﴿

Meal 129

Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? 129﴿

Meal 130

Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? 130﴿

Meal 131

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 131﴿

Meal 132-134

Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah'a karşı gelmek) den sakının. 132-134﴿

Meal 135

Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. 135﴿

Meal 136

(Onlar) şöyle dediler: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. 136﴿