Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

"Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl." 84﴿

Meal 85

"Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle." 85﴿

Meal 86

"Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır." 86﴿

Meal 87

"(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!" 87﴿

Meal 88

"O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!" 88﴿

Meal 89

"Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka." 89﴿

Meal 90

Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. 90﴿

Meal 91-93

Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek. 91-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97

"Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz." 97﴿

Meal 98

Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk." 98﴿

Meal 99

Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı." 99﴿

Meal 100

İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok." 100﴿

Meal 101

"Candan bir dostumuz da yok." 101﴿

Meal 102

Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. 102﴿

Meal 103

Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. 104﴿

Meal 105

Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı. 105﴿

Meal 106

Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 106﴿

Meal 107

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 107﴿

Meal 108

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 108﴿

Meal 109

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 109﴿

Meal 110

"O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!" 110﴿

Meal 111

Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız." 111﴿
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nûh şöyle dedi: "Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?" 112﴿

Meal 113

"Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!" 113﴿

Meal 114

"Ben inananları kovacak değilim." 114﴿

Meal 115

"Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." 115﴿

Meal 116

Dediler ki: "Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!" 116﴿

Meal 117

Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı." 117﴿

Meal 118

"Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar." 118﴿

Meal 119

Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra da geride kalanları suda boğduk. 120﴿

Meal 121

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. 122﴿

Meal 123

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı. 123﴿

Meal 124

Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 124﴿

Meal 125

"Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 125﴿

Meal 126

"Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 126﴿

Meal 127

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 127﴿

Meal 128

"Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?" 128﴿

Meal 129

"İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?" 129﴿

Meal 130

"Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız." 130﴿

Meal 131

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 131﴿

Meal 132-134

"Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının." 132-134﴿

Meal 135

"Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum." 135﴿

Meal 136

Dediler ki: "Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir." 136﴿