Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın adamları, "İşte yakalandık!" dediler. 61﴿

Meal 62

Mûsâ, "Hayır! Eminim ki rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir" dedi. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Mûsâ’ya, "Asân ile denize vur!" diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. 63﴿

Meal 64

Ötekilerini de oraya getirdik. 64﴿

Meal 65-66

Mûsâ ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. 65-66﴿

Meal 67

Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır; ama çokları imana gelmiş değildir. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. 68﴿

Meal 69

Onlara İbrâhim’in öyküsünü de anlat. 69﴿

Meal 70

Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu. 70﴿

Meal 71

"Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" diye cevap verdiler. 71﴿

Meal 72

İbrâhim, "Peki ama" dedi, "Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 72﴿

Meal 73

Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?" 73﴿

Meal 74

"Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk" dediler. 74﴿

Meal 75-76

İbrâhim dedi ki: "İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? 75-76﴿

Meal 77

İyi bilin ki âlemlerin rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır; 77﴿

Meal 78

O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. 78﴿

Meal 79

Beni yediren ve içirendir. 79﴿

Meal 80

Hastalandığım zaman bana şifa verendir. 80﴿

Meal 81

Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. 81﴿

Meal 82

Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O’dur. 82﴿

Meal 83

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 83﴿
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle! 84﴿

Meal 85

Beni, naîm cennetine girenlerden eyle! 85﴿

Meal 86

Babamı da bağışla; kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. 86﴿

Meal 87-89

İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!" 87-89﴿

Meal 90

O gün cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 90﴿

Meal 91

Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. 91﴿

Meal 92-93

Onlara, "Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir. 92-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar, o sapkınlar ve İblîs’in yandaşları toptan tepetaklak cehenneme atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97-98

"Vallahi, biz sizi âlemlerin rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 97-98﴿

Meal 99

Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. 99﴿

Meal 100-101

Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. 100-101﴿

Meal 102

Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak!" 102﴿

Meal 103

İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 104﴿

Meal 105

Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 105﴿

Meal 106

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "İnkârdan sakınmayacak mısınız? 106﴿

Meal 107

Bakınız ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 107﴿

Meal 108

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 108﴿

Meal 109

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 109﴿

Meal 110

Artık Allah’a isyandan sakının ve bana itaat edin." 110﴿

Meal 111

Şöyle cevap verdiler: "Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz!" 111﴿