Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: İşte yakalandık! dediler. 61﴿

Meal 62

Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Musa'ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu. 63﴿

Meal 64

Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. 64﴿

Meal 65

Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 65﴿

Meal 66

Sonra ötekilerini suda boğduk. 66﴿

Meal 67

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 68﴿

Meal 69

(Resûlüm!) Onlara İbrahim'in haberini de naklet. 69﴿

Meal 70

Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. 70﴿

Meal 71

«Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz» diye cevap verdiler. 71﴿

Meal 72

İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 72﴿

Meal 73

Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? 73﴿

Meal 74

Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. 74﴿

Meal 75-76

İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? 75-76﴿

Meal 77

İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); 77﴿

Meal 78

Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. 78﴿

Meal 79

Beni yediren, içiren O'dur. 79﴿

Meal 80

Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. 80﴿

Meal 81

Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. 81﴿

Meal 82

Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. 82﴿

Meal 83

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 83﴿
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! 84﴿

Meal 85

Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl. 85﴿

Meal 86

Babamı da bağışla (ona tevbe ve iman nasip et). Çünkü o sapıklardandır. 86﴿

Meal 87

(İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 87﴿

Meal 88

O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. 88﴿

Meal 89

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). 89﴿

Meal 90

(O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 90﴿

Meal 91

Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. 91﴿

Meal 92-93

Onlara: Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? denilir. 92-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları, toptan oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97

Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 97﴿

Meal 98

Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. 98﴿

Meal 99

Bizi ancak o günahkârlar saptırdı. 99﴿

Meal 100-101

Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz. 100-101﴿

Meal 102

Ah keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş daha olsa da, müminlerden olsak! 102﴿

Meal 103

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 104﴿

Meal 105

Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 105﴿

Meal 106

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 106﴿

Meal 107

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 107﴿

Meal 108

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 108﴿

Meal 109

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 109﴿

Meal 110

Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 110﴿

Meal 111

Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! 111﴿