Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce Mûsâ'nın arkadaşları, "Eyvah yakalandık" dediler. 61﴿

Meal 62

Mûsâ, "Hayır!, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir" dedi. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Mûsâ'ya, "Asan ile denize vur" diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. 63﴿

Meal 64

Ötekileri de oraya yaklaştırdık. 64﴿

Meal 65

Mûsâ'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. 65﴿

Meal 66

Sonra ötekileri suda boğduk. 66﴿

Meal 67

Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. 68﴿

Meal 69

Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. 69﴿

Meal 70

Hani o babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti. 70﴿

Meal 71

"Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz" demişlerdi. 71﴿

Meal 72

İbrahim dedi ki: "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?" 72﴿

Meal 73

"Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?" 73﴿

Meal 74

"Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler. 74﴿

Meal 75-76

İbrahim şöyle dedi: "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?" 75-76﴿

Meal 77

"Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur." 77﴿

Meal 78

"O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir." 78﴿

Meal 79

"O, bana yediren ve içirendir." 79﴿

Meal 80

"Hastalandığımda da O bana şifa verir." 80﴿

Meal 81

"O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır." 81﴿

Meal 82

"O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur." 82﴿

Meal 83

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat." 83﴿
Şuarâ Suresi
371
19 . Cüz

Meal 84

"Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl." 84﴿

Meal 85

"Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle." 85﴿

Meal 86

"Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır." 86﴿

Meal 87

"(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!" 87﴿

Meal 88

"O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!" 88﴿

Meal 89

"Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka." 89﴿

Meal 90

Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. 90﴿

Meal 91-93

Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek. 91-93﴿

Meal 94-95

Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar. 94-95﴿

Meal 96

Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: 96﴿

Meal 97

"Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz." 97﴿

Meal 98

Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk." 98﴿

Meal 99

Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı." 99﴿

Meal 100

İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok." 100﴿

Meal 101

"Candan bir dostumuz da yok." 101﴿

Meal 102

Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. 102﴿

Meal 103

Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. 103﴿

Meal 104

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. 104﴿

Meal 105

Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı. 105﴿

Meal 106

Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 106﴿

Meal 107

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 107﴿

Meal 108

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 108﴿

Meal 109

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 109﴿

Meal 110

"O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!" 110﴿

Meal 111

Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız." 111﴿