Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

"Sihirbazlar üstün gelirlerse -ki ümidimiz budur- herhalde onların yolundan gideriz." 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a, "Eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır, değil mi?" dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun, "Evet", dedi; "O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız." 42﴿

Meal 43

Mûsâ sihirbazlara, "Ne atacaksanız atın!" dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki: "Firavun’un üstün gücü adına, elbette üstün gelen biz olacağız." 44﴿

Meal 45

Sonra Mûsâ da değneğini yere attı; bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor! 45﴿

Meal 46

Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47-48

"Âlemlerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik" dediler. 47-48﴿

Meal 49

Firavun dedi ki: "Benin size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz, öyle mi? Anlaşılan o, size sihri öğreten üstadınızmış! Ama şimdi göreceksiniz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım!" 49﴿

Meal 50

"Zararı yok" dediler, "Nasıl olsa biz rabbimize dönüyoruz. 50﴿

Meal 51

İlk iman edenler olduğumuz için rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz." 51﴿

Meal 52

Mûsâ’ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. 53﴿

Meal 54

(Adamlarına) "Bunlar, sayıları az, önemsiz bir topluluk; 54﴿

Meal 55

Fakat bize karşı nefretle doludurlar. 55﴿

Meal 56

Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz" (dedi). 56﴿

Meal 57-58

Daha sonra onları (Firavun ve topluluğunu) bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. 57-58﴿

Meal 59

İşte böyle; Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları’na verdik. 59﴿

Meal 60

(Olaya gelince) Arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. 60﴿
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın adamları, "İşte yakalandık!" dediler. 61﴿

Meal 62

Mûsâ, "Hayır! Eminim ki rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir" dedi. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Mûsâ’ya, "Asân ile denize vur!" diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. 63﴿

Meal 64

Ötekilerini de oraya getirdik. 64﴿

Meal 65-66

Mûsâ ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. 65-66﴿

Meal 67

Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır; ama çokları imana gelmiş değildir. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. 68﴿

Meal 69

Onlara İbrâhim’in öyküsünü de anlat. 69﴿

Meal 70

Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu. 70﴿

Meal 71

"Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" diye cevap verdiler. 71﴿

Meal 72

İbrâhim, "Peki ama" dedi, "Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 72﴿

Meal 73

Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?" 73﴿

Meal 74

"Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk" dediler. 74﴿

Meal 75-76

İbrâhim dedi ki: "İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? 75-76﴿

Meal 77

İyi bilin ki âlemlerin rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır; 77﴿

Meal 78

O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. 78﴿

Meal 79

Beni yediren ve içirendir. 79﴿

Meal 80

Hastalandığım zaman bana şifa verendir. 80﴿

Meal 81

Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. 81﴿

Meal 82

Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O’dur. 82﴿

Meal 83

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 83﴿