Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

(Firavun'un adamları:) Eğer üstün gelirlerse, herhalde sihirbazlara uyarız, dediler. 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız. 42﴿

Meal 43

Musa onlara: Ne atacaksanız atın! dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve: Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. 44﴿

Meal 45

Sonra Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor! 45﴿

Meal 46

(Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47-48

«Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. 47-48﴿

Meal 49

Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım! 49﴿

Meal 50

«Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.» 50﴿

Meal 51

«Biz, ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.» 51﴿

Meal 52

Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: 53﴿

Meal 54

«Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.» 54﴿

Meal 55

«(Böyle iken) kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir.» 55﴿

Meal 56

«Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız.» (diyor ve dedirtiyordu). 56﴿

Meal 57-58

Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. 57-58﴿

Meal 59

Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. 59﴿

Meal 60

Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler. 60﴿
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: İşte yakalandık! dediler. 61﴿

Meal 62

Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Musa'ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu. 63﴿

Meal 64

Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. 64﴿

Meal 65

Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 65﴿

Meal 66

Sonra ötekilerini suda boğduk. 66﴿

Meal 67

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 68﴿

Meal 69

(Resûlüm!) Onlara İbrahim'in haberini de naklet. 69﴿

Meal 70

Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. 70﴿

Meal 71

«Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz» diye cevap verdiler. 71﴿

Meal 72

İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 72﴿

Meal 73

Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? 73﴿

Meal 74

Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. 74﴿

Meal 75-76

İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? 75-76﴿

Meal 77

İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); 77﴿

Meal 78

Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. 78﴿

Meal 79

Beni yediren, içiren O'dur. 79﴿

Meal 80

Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. 80﴿

Meal 81

Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. 81﴿

Meal 82

Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. 82﴿

Meal 83

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 83﴿