Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

"Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız" (dediler.) 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar gelince, Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi. 42﴿

Meal 43

Mûsâ onlara, "Hadi ortaya atacağınız şeyi atın" dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz" dediler. 44﴿

Meal 45

Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. 45﴿

Meal 46

Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47

"Âlemlerin Rabbine inandık" dediler. 47﴿

Meal 48

"Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbi'ne." 48﴿

Meal 49

Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım" dedi. 49﴿

Meal 50

Sihirbazlar şöyle dediler: "Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz." 50﴿

Meal 51

"(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz." 51﴿

Meal 52

Biz Mûsâ'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz" diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi. 53﴿

Meal 54

Dedi ki, "Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur." 54﴿

Meal 55

"Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar." 55﴿

Meal 56

"Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz." 56﴿

Meal 57-58

Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. 57-58﴿

Meal 59

İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık. 59﴿

Meal 60

Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. 60﴿
Şuarâ Suresi
370
19 . Cüz

Meal 61

İki topluluk birbirini görünce Mûsâ'nın arkadaşları, "Eyvah yakalandık" dediler. 61﴿

Meal 62

Mûsâ, "Hayır!, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir" dedi. 62﴿

Meal 63

Bunun üzerine Mûsâ'ya, "Asan ile denize vur" diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. 63﴿

Meal 64

Ötekileri de oraya yaklaştırdık. 64﴿

Meal 65

Mûsâ'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. 65﴿

Meal 66

Sonra ötekileri suda boğduk. 66﴿

Meal 67

Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. 67﴿

Meal 68

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. 68﴿

Meal 69

Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. 69﴿

Meal 70

Hani o babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti. 70﴿

Meal 71

"Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz" demişlerdi. 71﴿

Meal 72

İbrahim dedi ki: "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?" 72﴿

Meal 73

"Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?" 73﴿

Meal 74

"Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler. 74﴿

Meal 75-76

İbrahim şöyle dedi: "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?" 75-76﴿

Meal 77

"Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur." 77﴿

Meal 78

"O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir." 78﴿

Meal 79

"O, bana yediren ve içirendir." 79﴿

Meal 80

"Hastalandığımda da O bana şifa verir." 80﴿

Meal 81

"O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır." 81﴿

Meal 82

"O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur." 82﴿

Meal 83

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat." 83﴿