Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Mûsâ, "Ben" dedi, "O işi, (sonunun ölüme varacağını) bilmeden yaptım. 20﴿

Meal 21

Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. 21﴿

Meal 22

O nimet diye başıma kaktığın şeye gelince o da İsrâiloğulları’nı kendine kul köle etmenden ibarettir." 22﴿

Meal 23

Firavun, "Âlemlerin rabbi de kimdir?" diye sordu. 23﴿

Meal 24

Mûsâ, "Eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir" diye cevap verdi. 24﴿

Meal 25

Firavun yanında bulunanlara, "Ne dediğini duydunuz değil mi?" dedi. 25﴿

Meal 26

Mûsâ, "O, sizin de rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da rabbidir" dedi. 26﴿

Meal 27

Firavun, "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş" dedi. 27﴿

Meal 28

Mûsâ devamla şunu söyledi: "Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki O, doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların rabbidir." 28﴿

Meal 29

Firavun, "Benden başkasını tanrı edinirsen, yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm!" dedi. 29﴿

Meal 30

Mûsâ, "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" diye sordu. 30﴿

Meal 31

Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu" diye karşılık verdi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Mûsâ asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ düpedüz bir yılan oluvermiş! 32﴿

Meal 33

Sonra elini çıkardı; o da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş! 33﴿

Meal 34

Firavun, adamlarına şöyle dedi: "Doğrusu bu, çok bilgili bir sihirbaz! 34﴿

Meal 35

Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz?" 35﴿

Meal 36

Dediler ki: "Onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere (adamlar) gönder; 36﴿

Meal 37

Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar belli bir günün ilân edilmiş vaktinde bir araya getirildi. 38﴿

Meal 39

Halka, "Siz de toplantıya gelmiyor musunuz?" denildi. 39﴿
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

"Sihirbazlar üstün gelirlerse -ki ümidimiz budur- herhalde onların yolundan gideriz." 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a, "Eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır, değil mi?" dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun, "Evet", dedi; "O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız." 42﴿

Meal 43

Mûsâ sihirbazlara, "Ne atacaksanız atın!" dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki: "Firavun’un üstün gücü adına, elbette üstün gelen biz olacağız." 44﴿

Meal 45

Sonra Mûsâ da değneğini yere attı; bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor! 45﴿

Meal 46

Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47-48

"Âlemlerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik" dediler. 47-48﴿

Meal 49

Firavun dedi ki: "Benin size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz, öyle mi? Anlaşılan o, size sihri öğreten üstadınızmış! Ama şimdi göreceksiniz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım!" 49﴿

Meal 50

"Zararı yok" dediler, "Nasıl olsa biz rabbimize dönüyoruz. 50﴿

Meal 51

İlk iman edenler olduğumuz için rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz." 51﴿

Meal 52

Mûsâ’ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. 53﴿

Meal 54

(Adamlarına) "Bunlar, sayıları az, önemsiz bir topluluk; 54﴿

Meal 55

Fakat bize karşı nefretle doludurlar. 55﴿

Meal 56

Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz" (dedi). 56﴿

Meal 57-58

Daha sonra onları (Firavun ve topluluğunu) bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. 57-58﴿

Meal 59

İşte böyle; Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları’na verdik. 59﴿

Meal 60

(Olaya gelince) Arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. 60﴿