Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. 20﴿

Meal 21

Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 21﴿

Meal 22

O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. 22﴿

Meal 23

Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir? 23﴿

Meal 24

Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. 24﴿

Meal 25

(Firavun) etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. 25﴿

Meal 26

Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. 26﴿

Meal 27

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 27﴿

Meal 28

Musa devamla şunu söyledi: Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. 28﴿

Meal 29

Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. 29﴿

Meal 30

Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. 30﴿

Meal 31

Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (oluvermiş)! 32﴿

Meal 33

Elini de (koynundan) çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz görünen (nur saçan bir şey oluvermiş)! 33﴿

Meal 34

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: Bu, dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz! 34﴿

Meal 35

Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? 35﴿

Meal 36

Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder; 36﴿

Meal 37

Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi. 38﴿

Meal 39

Halka: Siz de toplanıyor musunuz (haydi hemen toplanın), denildi. 39﴿
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

(Firavun'un adamları:) Eğer üstün gelirlerse, herhalde sihirbazlara uyarız, dediler. 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız. 42﴿

Meal 43

Musa onlara: Ne atacaksanız atın! dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve: Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. 44﴿

Meal 45

Sonra Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor! 45﴿

Meal 46

(Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47-48

«Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. 47-48﴿

Meal 49

Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım! 49﴿

Meal 50

«Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.» 50﴿

Meal 51

«Biz, ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.» 51﴿

Meal 52

Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: 53﴿

Meal 54

«Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.» 54﴿

Meal 55

«(Böyle iken) kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir.» 55﴿

Meal 56

«Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız.» (diyor ve dedirtiyordu). 56﴿

Meal 57-58

Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. 57-58﴿

Meal 59

Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. 59﴿

Meal 60

Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler. 60﴿