Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Mûsâ şöyle dedi: "Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım." 20﴿

Meal 21

"Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı." 21﴿

Meal 22

"Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir." 22﴿

Meal 23

Firavun, "Âlemlerin Rabbi de nedir?" dedi. 23﴿

Meal 24

Mûsâ, "O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir." 24﴿

Meal 25

Firavun, etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) "dinlemez misiniz?" dedi. 25﴿

Meal 26

Mûsâ, "O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir" dedi. 26﴿

Meal 27

Firavun, "Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir" dedi. 27﴿

Meal 28

Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi. 28﴿

Meal 29

Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." 29﴿

Meal 30

Mûsâ, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. 30﴿

Meal 31

Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu," dedi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. 32﴿

Meal 33

Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş. 33﴿

Meal 34

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır" dedi. 34﴿

Meal 35

"Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" 35﴿

Meal 36

Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder." 36﴿

Meal 37

"Sana bütün usta sihirbazları getirsinler." 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. 38﴿

Meal 39

İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi. 39﴿
Şuarâ Suresi
369
19 . Cüz

Meal 40

"Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız" (dediler.) 40﴿

Meal 41

Sihirbazlar gelince, Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler. 41﴿

Meal 42

Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi. 42﴿

Meal 43

Mûsâ onlara, "Hadi ortaya atacağınız şeyi atın" dedi. 43﴿

Meal 44

Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz" dediler. 44﴿

Meal 45

Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. 45﴿

Meal 46

Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46﴿

Meal 47

"Âlemlerin Rabbine inandık" dediler. 47﴿

Meal 48

"Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbi'ne." 48﴿

Meal 49

Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım" dedi. 49﴿

Meal 50

Sihirbazlar şöyle dediler: "Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz." 50﴿

Meal 51

"(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz." 51﴿

Meal 52

Biz Mûsâ'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz" diye vahyettik. 52﴿

Meal 53

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi. 53﴿

Meal 54

Dedi ki, "Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur." 54﴿

Meal 55

"Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar." 55﴿

Meal 56

"Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz." 56﴿

Meal 57-58

Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. 57-58﴿

Meal 59

İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık. 59﴿

Meal 60

Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. 60﴿