Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 160﴿

Meal 161

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 161﴿

Meal 162

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 162﴿

Meal 163

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 163﴿

Meal 164

Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 164﴿

Meal 165-166

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!" 165-166﴿

Meal 167

"Ey Lût!" dediler, "Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!" 167﴿

Meal 168

Lût, "Doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum" dedi. 168﴿

Meal 169

"Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar" diye dua etti. 169﴿

Meal 170-171

Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. 170-171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık, sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. 173﴿

Meal 174

Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 176﴿

Meal 177

Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 177﴿

Meal 178

Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 178﴿

Meal 179

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. 181﴿

Meal 182

Doğru terazi ile tartın. 182﴿

Meal 183

İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. 183﴿
Şuarâ Suresi
375
19 . Cüz

Meal 184

Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun." 184﴿

Meal 185

Şöyle cevap verdiler: "Sen, gerçekten büyü yapılmış birisin! 185﴿

Meal 186

Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. 186﴿

Meal 187

Eğer doğru sözlü isen, haydi üstümüze gökten azap yağdır." 187﴿

Meal 188

Şuayb, "Yaptıklarınızı en iyi bilen rabbimdir" dedi. 188﴿

Meal 189

Onu yalancılıkla suçladılar, derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı! 189﴿

Meal 190

Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 190﴿

Meal 191

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 191﴿

Meal 192

Şüphesiz bu Kur’an âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. 192﴿

Meal 193-195

Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir. 193-195﴿

Meal 196

O Kur’an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. 196﴿

Meal 197

İsrâiloğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? 197﴿

Meal 198-199

Kur’an’ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı, yine iman etmezlerdi. 198-199﴿

Meal 200

Onu (inkârı) günahkârların zihinlerine böyle soktuk. 200﴿

Meal 201

Onlar, sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. 201﴿

Meal 202

O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. 202﴿

Meal 203

Sonra, "Bize yeni bir süre verilir mi acaba?" diyecekler. 203﴿

Meal 204

O halde (şimdi gelsin diyerek) azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? 204﴿

Meal 205-206

Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaad edilen azap başlarına gelmişse! 205-206﴿