Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 160﴿

Meal 161

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 161﴿

Meal 162

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 162﴿

Meal 163

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 163﴿

Meal 164

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 164﴿

Meal 165-166

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 165-166﴿

Meal 167

Onlar şöyle dediler: Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın! 167﴿

Meal 168

Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! 168﴿

Meal 169

Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar. 169﴿

Meal 170

Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. 170﴿

Meal 171

Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan (oldu). 171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... Uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) yağmuru ne de kötü! 173﴿

Meal 174

Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 176﴿

Meal 177

Şuayb onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 177﴿

Meal 178

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 178﴿

Meal 179

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın. 181﴿

Meal 182

Doğru terazi ile tartın. 182﴿

Meal 183

İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 183﴿
Şuarâ Suresi
375
19 . Cüz

Meal 184

Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah) dan korkun. 184﴿

Meal 185

Onlar şöyle dediler: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 185﴿

Meal 186

Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. 186﴿

Meal 187

Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten azap yağdır. 187﴿

Meal 188

Şuayb: Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. 188﴿

Meal 189

Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi! 189﴿

Meal 190

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 190﴿

Meal 191

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 191﴿

Meal 192

Muhakkak ki o (Kur'an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. 192﴿

Meal 193-195

(Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. 193-195﴿

Meal 196

O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 196﴿

Meal 197

Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? 197﴿

Meal 198-199

Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. 198-199﴿

Meal 200-201

Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. 200-201﴿

Meal 202

İşte bu (azap) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir. 202﴿

Meal 203

O zaman: Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir. 203﴿

Meal 204

(Durmadan mucize talebiyle) onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? 204﴿

Meal 205-206

Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse! 205-206﴿