Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı. 160﴿

Meal 161

Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 161﴿

Meal 162

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 162﴿

Meal 163

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 163﴿

Meal 164

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 164﴿

Meal 165-166

"Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz." 165-166﴿

Meal 167

Dediler ki: "Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!" 167﴿

Meal 168

Lût şöyle dedi: "Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım." 168﴿

Meal 169

"Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar." 169﴿

Meal 170-171

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. 170-171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi! 173﴿

Meal 174

Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. 176﴿

Meal 177

Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 177﴿

Meal 178

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 178﴿

Meal 179

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." 181﴿

Meal 182

"Doğru terazi ile tartın." 182﴿

Meal 183

"İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." 183﴿
Şuarâ Suresi
375
19 . Cüz

Meal 184

"Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının." 184﴿

Meal 185

Onlar şöyle dediler: "Sen ancak büyülenmişlerdensin." 185﴿

Meal 186

Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz." 186﴿

Meal 187

"Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür." 187﴿

Meal 188

Şuayb, "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi. 188﴿

Meal 189

Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi. 189﴿

Meal 190

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 190﴿

Meal 191

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 191﴿

Meal 192

Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir. 192﴿

Meal 193-195

Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. 193-195﴿

Meal 196

Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı. 196﴿

Meal 197

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir? 197﴿

Meal 198-199

Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. 198-199﴿

Meal 200

İşte böylece biz onu (Kur'an'ı) suçluların kalbine soktuk. 200﴿

Meal 201-203

Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, "Bize mühlet verilmez mi?" demedikçe, ona inanmazlar. 201-203﴿

Meal 204

Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? 204﴿

Meal 205

Ey Muhammed! Ne dersin; biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak, 205﴿

Meal 206

Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, (halleri nice olurdu?) 206﴿