Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

"Bu, öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. 137﴿

Meal 138

Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz." 138﴿

Meal 139

Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de onları helâk ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır ama çokları inanmazlar. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 140﴿

Meal 141

Semûd kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 141﴿

Meal 142

Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 142﴿

Meal 143

Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 143﴿

Meal 144

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 144﴿

Meal 145

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 145﴿

Meal 146-149

Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? 146-149﴿

Meal 150

Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. 150﴿

Meal 151-152

Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın." 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: "Kuşkusuz sen, kendisine büyü yapılmış birisin! 153﴿

Meal 154

Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlü isen, haydi bize bir mûcize getir." 154﴿

Meal 155-156

Sâlih, "İşte (mûcize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır" dedi. 155-156﴿

Meal 157-158

Buna rağmen onlar deveyi kestiler, ama yaptıklarına pişman oldular; çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 157-158﴿

Meal 159

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 159﴿
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 160﴿

Meal 161

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 161﴿

Meal 162

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 162﴿

Meal 163

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 163﴿

Meal 164

Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 164﴿

Meal 165-166

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!" 165-166﴿

Meal 167

"Ey Lût!" dediler, "Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!" 167﴿

Meal 168

Lût, "Doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum" dedi. 168﴿

Meal 169

"Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar" diye dua etti. 169﴿

Meal 170-171

Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. 170-171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık, sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. 173﴿

Meal 174

Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 176﴿

Meal 177

Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 177﴿

Meal 178

Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 178﴿

Meal 179

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. 181﴿

Meal 182

Doğru terazi ile tartın. 182﴿

Meal 183

İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. 183﴿