Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. 137﴿

Meal 138

Biz azaba uğratılacak da değiliz. 138﴿

Meal 139

Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini helâk ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır; ama çokları iman etmezler. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 140﴿

Meal 141

Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 141﴿

Meal 142

Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 142﴿

Meal 143

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 143﴿

Meal 144

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 144﴿

Meal 145

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 145﴿

Meal 146-148

Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 146-148﴿

Meal 149

(Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapıyorsunuz). 149﴿

Meal 150

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 150﴿

Meal 151-152

Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 153﴿

Meal 154

Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 154﴿

Meal 155

Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 155﴿

Meal 156

Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 156﴿

Meal 157

Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 157﴿

Meal 158

Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 158﴿

Meal 159

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 159﴿
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 160﴿

Meal 161

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 161﴿

Meal 162

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 162﴿

Meal 163

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 163﴿

Meal 164

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 164﴿

Meal 165-166

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 165-166﴿

Meal 167

Onlar şöyle dediler: Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın! 167﴿

Meal 168

Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! 168﴿

Meal 169

Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar. 169﴿

Meal 170

Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. 170﴿

Meal 171

Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan (oldu). 171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... Uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) yağmuru ne de kötü! 173﴿

Meal 174

Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 176﴿

Meal 177

Şuayb onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 177﴿

Meal 178

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 178﴿

Meal 179

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın. 181﴿

Meal 182

Doğru terazi ile tartın. 182﴿

Meal 183

İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 183﴿