Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

"Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir." 137﴿

Meal 138

"Biz azaba uğratılacak da değiliz." 138﴿

Meal 139

Böylece onlar Hûd'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 140﴿

Meal 141

Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı. 141﴿

Meal 142

Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 142﴿

Meal 143

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 143﴿

Meal 144

"Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!" 144﴿

Meal 145

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 145﴿

Meal 146-148

"Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?" 146-148﴿

Meal 149

"Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz." 149﴿

Meal 150

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 150﴿

Meal 151-152

"Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin." 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin." 153﴿

Meal 154

"Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir." 154﴿

Meal 155

Salih, şöyle dedi: "İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır." 155﴿

Meal 156

"Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar." 156﴿

Meal 157

Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. 157﴿

Meal 158

Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 158﴿

Meal 159

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 159﴿
Şuarâ Suresi
374
19 . Cüz

Meal 160

Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı. 160﴿

Meal 161

Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 161﴿

Meal 162

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 162﴿

Meal 163

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 163﴿

Meal 164

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 164﴿

Meal 165-166

"Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz." 165-166﴿

Meal 167

Dediler ki: "Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!" 167﴿

Meal 168

Lût şöyle dedi: "Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım." 168﴿

Meal 169

"Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar." 169﴿

Meal 170-171

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. 170-171﴿

Meal 172

Sonra diğerlerini helâk ettik. 172﴿

Meal 173

Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi! 173﴿

Meal 174

Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 174﴿

Meal 175

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 175﴿

Meal 176

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. 176﴿

Meal 177

Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 177﴿

Meal 178

"Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 178﴿

Meal 179

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179﴿

Meal 180

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 180﴿

Meal 181

Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." 181﴿

Meal 182

"Doğru terazi ile tartın." 182﴿

Meal 183

"İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." 183﴿