Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nûh dedi ki: "Onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. 112﴿

Meal 113

Onların hesabı ancak rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız! 113﴿

Meal 114

Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. 114﴿

Meal 115

Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım." 115﴿

Meal 116

"Ey Nûh!" dediler, "Bu işten vazgeçmezsen, kesinlikle sen de taşlanacaksın!" 116﴿

Meal 117

Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. 117﴿

Meal 118

Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!" 118﴿

Meal 119

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra geri kalanları da sulara gömdük. 120﴿

Meal 121

Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. 122﴿

Meal 123

Âd kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 123﴿

Meal 124

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? 124﴿

Meal 125

Ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 125﴿

Meal 126

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 126﴿

Meal 127

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 127﴿

Meal 128

Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? 128﴿

Meal 129

Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? 129﴿

Meal 130

Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? 130﴿

Meal 131

Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. 131﴿

Meal 132-134

Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah’a karşı gelmekten sakının. 132-134﴿

Meal 135

Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." 135﴿

Meal 136

Şöyle cevap verdiler: "Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir." 136﴿
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

"Bu, öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. 137﴿

Meal 138

Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz." 138﴿

Meal 139

Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de onları helâk ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır ama çokları inanmazlar. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 140﴿

Meal 141

Semûd kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 141﴿

Meal 142

Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 142﴿

Meal 143

Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 143﴿

Meal 144

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 144﴿

Meal 145

Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. 145﴿

Meal 146-149

Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? 146-149﴿

Meal 150

Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. 150﴿

Meal 151-152

Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın." 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: "Kuşkusuz sen, kendisine büyü yapılmış birisin! 153﴿

Meal 154

Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlü isen, haydi bize bir mûcize getir." 154﴿

Meal 155-156

Sâlih, "İşte (mûcize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır" dedi. 155-156﴿

Meal 157-158

Buna rağmen onlar deveyi kestiler, ama yaptıklarına pişman oldular; çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 157-158﴿

Meal 159

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. 159﴿