Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. 112﴿

Meal 113

Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! 113﴿

Meal 114

Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. 114﴿

Meal 115

Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 115﴿

Meal 116

Dediler ki: Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşlanmışlardan olacaksın! 116﴿

Meal 117

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı. 117﴿

Meal 118

Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. 118﴿

Meal 119

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra da geri kalanları suda boğduk. 120﴿

Meal 121

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 122﴿

Meal 123

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 123﴿

Meal 124

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 124﴿

Meal 125

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 125﴿

Meal 126

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 126﴿

Meal 127

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 127﴿

Meal 128

Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz? 128﴿

Meal 129

Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? 129﴿

Meal 130

Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? 130﴿

Meal 131

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 131﴿

Meal 132-134

Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah'a karşı gelmek) den sakının. 132-134﴿

Meal 135

Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. 135﴿

Meal 136

(Onlar) şöyle dediler: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. 136﴿
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. 137﴿

Meal 138

Biz azaba uğratılacak da değiliz. 138﴿

Meal 139

Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini helâk ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır; ama çokları iman etmezler. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 140﴿

Meal 141

Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 141﴿

Meal 142

Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 142﴿

Meal 143

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 143﴿

Meal 144

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 144﴿

Meal 145

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 145﴿

Meal 146-148

Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 146-148﴿

Meal 149

(Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapıyorsunuz). 149﴿

Meal 150

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 150﴿

Meal 151-152

Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 153﴿

Meal 154

Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 154﴿

Meal 155

Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 155﴿

Meal 156

Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 156﴿

Meal 157

Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 157﴿

Meal 158

Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 158﴿

Meal 159

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 159﴿