Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
372
19 . Cüz

Meal 112

Nûh şöyle dedi: "Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?" 112﴿

Meal 113

"Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!" 113﴿

Meal 114

"Ben inananları kovacak değilim." 114﴿

Meal 115

"Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." 115﴿

Meal 116

Dediler ki: "Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!" 116﴿

Meal 117

Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı." 117﴿

Meal 118

"Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar." 118﴿

Meal 119

Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık. 119﴿

Meal 120

Sonra da geride kalanları suda boğduk. 120﴿

Meal 121

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. 122﴿

Meal 123

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı. 123﴿

Meal 124

Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 124﴿

Meal 125

"Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 125﴿

Meal 126

"Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 126﴿

Meal 127

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 127﴿

Meal 128

"Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?" 128﴿

Meal 129

"İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?" 129﴿

Meal 130

"Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız." 130﴿

Meal 131

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 131﴿

Meal 132-134

"Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının." 132-134﴿

Meal 135

"Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum." 135﴿

Meal 136

Dediler ki: "Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir." 136﴿
Şuarâ Suresi
373
19 . Cüz

Meal 137

"Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir." 137﴿

Meal 138

"Biz azaba uğratılacak da değiliz." 138﴿

Meal 139

Böylece onlar Hûd'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 139﴿

Meal 140

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 140﴿

Meal 141

Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı. 141﴿

Meal 142

Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 142﴿

Meal 143

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." 143﴿

Meal 144

"Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!" 144﴿

Meal 145

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." 145﴿

Meal 146-148

"Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?" 146-148﴿

Meal 149

"Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz." 149﴿

Meal 150

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 150﴿

Meal 151-152

"Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin." 151-152﴿

Meal 153

Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin." 153﴿

Meal 154

"Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir." 154﴿

Meal 155

Salih, şöyle dedi: "İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır." 155﴿

Meal 156

"Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar." 156﴿

Meal 157

Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. 157﴿

Meal 158

Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 158﴿

Meal 159

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. 159﴿