Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
367
19 . Cüz

Meal 1

Tâ-sîn-mîm. 1﴿

Meal 2

Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir. 2﴿

Meal 3

İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! 3﴿

Meal 4

Biz istesek onlara gökten bir mûcize indiririz de derhal ona boyun eğerler. 4﴿

Meal 5

Ne zaman rahmândan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. 5﴿

Meal 6

Hep yalanladılar, fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir! 6﴿

Meal 7

Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. 7﴿

Meal 8

Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır; ama çoğu iman etmezler. 8﴿

Meal 9

Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. 9﴿

Meal 10-11

Hani rabbin Mûsâ’ya, şöyle seslenmişti: "O zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git. Onlar (zulümden) hâlâ sakınmayacaklar mı?" 10-11﴿

Meal 12

Mûsâ, "Rabbim! Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum; 12﴿

Meal 13

Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor; onun için bu elçilik görevini Hârûn’a yükle. 13﴿

Meal 14

Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum; bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum" dedi. 14﴿

Meal 15

Allah, "Hayır, asla böyle olmayacak!" buyurdu. "Haydi ikiniz de mûcizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz." 15﴿

Meal 16-17

Firavun’a gidin ve deyin ki: "Gerçekten biz, İsrâiloğulları’nı bizimle beraber göndermen için âlemlerin rabbinin elçisiyiz." 16-17﴿

Meal 18

(Makamına vardıklarında Mûsâ’ya) Firavun şöyle dedi: "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? 18﴿

Meal 19

Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin!" 19﴿
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Mûsâ, "Ben" dedi, "O işi, (sonunun ölüme varacağını) bilmeden yaptım. 20﴿

Meal 21

Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. 21﴿

Meal 22

O nimet diye başıma kaktığın şeye gelince o da İsrâiloğulları’nı kendine kul köle etmenden ibarettir." 22﴿

Meal 23

Firavun, "Âlemlerin rabbi de kimdir?" diye sordu. 23﴿

Meal 24

Mûsâ, "Eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir" diye cevap verdi. 24﴿

Meal 25

Firavun yanında bulunanlara, "Ne dediğini duydunuz değil mi?" dedi. 25﴿

Meal 26

Mûsâ, "O, sizin de rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da rabbidir" dedi. 26﴿

Meal 27

Firavun, "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş" dedi. 27﴿

Meal 28

Mûsâ devamla şunu söyledi: "Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki O, doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların rabbidir." 28﴿

Meal 29

Firavun, "Benden başkasını tanrı edinirsen, yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm!" dedi. 29﴿

Meal 30

Mûsâ, "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" diye sordu. 30﴿

Meal 31

Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu" diye karşılık verdi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Mûsâ asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ düpedüz bir yılan oluvermiş! 32﴿

Meal 33

Sonra elini çıkardı; o da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş! 33﴿

Meal 34

Firavun, adamlarına şöyle dedi: "Doğrusu bu, çok bilgili bir sihirbaz! 34﴿

Meal 35

Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz?" 35﴿

Meal 36

Dediler ki: "Onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere (adamlar) gönder; 36﴿

Meal 37

Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar belli bir günün ilân edilmiş vaktinde bir araya getirildi. 38﴿

Meal 39

Halka, "Siz de toplantıya gelmiyor musunuz?" denildi. 39﴿