Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
367
19 . Cüz

Meal 1

Tâ. Sîn. Mîm. 1﴿

Meal 2

Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 2﴿

Meal 3

(Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! 3﴿

Meal 4

Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır. 4﴿

Meal 5

Kendilerine, o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler. 5﴿

Meal 6

Üstelik (ona) «yalandır» derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. 6﴿

Meal 7

Yeryüzüne bir bakmazlar mı! Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. 7﴿

Meal 8

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler. 8﴿

Meal 9

Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 9﴿

Meal 10-11

Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. 10-11﴿

Meal 12

Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. 12﴿

Meal 13

(Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver. 13﴿

Meal 14

Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. 14﴿

Meal 15

Allah buyurdu: Hayır (seni asla öldüremezler)! İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz. 15﴿

Meal 16

Haydi Firavun'a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin Rabbi'nin elçisiyiz; 16﴿

Meal 17

İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. 17﴿

Meal 18

(Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun) dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? 18﴿

Meal 19

Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin! 19﴿
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. 20﴿

Meal 21

Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 21﴿

Meal 22

O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. 22﴿

Meal 23

Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir? 23﴿

Meal 24

Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. 24﴿

Meal 25

(Firavun) etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. 25﴿

Meal 26

Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. 26﴿

Meal 27

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 27﴿

Meal 28

Musa devamla şunu söyledi: Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. 28﴿

Meal 29

Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. 29﴿

Meal 30

Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. 30﴿

Meal 31

Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (oluvermiş)! 32﴿

Meal 33

Elini de (koynundan) çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz görünen (nur saçan bir şey oluvermiş)! 33﴿

Meal 34

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: Bu, dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz! 34﴿

Meal 35

Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? 35﴿

Meal 36

Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder; 36﴿

Meal 37

Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi. 38﴿

Meal 39

Halka: Siz de toplanıyor musunuz (haydi hemen toplanın), denildi. 39﴿