Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Şuarâ Suresi
367
19 . Cüz

Meal 1

Ta Sin Mim. 1﴿

Meal 2

Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 2﴿

Meal 3

Ey Muhammed! Mü'min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin! 3﴿

Meal 4

Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar 4﴿

Meal 5

Rahmân'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. 5﴿

Meal 6

Onlar (Allah'ın âyetlerini) yalanladılar, fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. 6﴿

Meal 7

Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. 7﴿

Meal 8

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar. 8﴿

Meal 9

Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. 9﴿

Meal 10-11

Hani Rabbin Mûsâ'ya, "Zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?" diye seslenmişti. 10-11﴿

Meal 12

Mûsâ şöyle dedi: "Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum." 12﴿

Meal 13

"Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Hârûn'a da peygamberlik ver (ve onu bana yardımcı yap)." 13﴿

Meal 14

"Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım." 14﴿

Meal 15

Allah dedi ki, "Hayır, korkma! Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz." 15﴿

Meal 16

"Firavun'a gidin ve deyin: "Şüphesiz biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz", 16﴿

Meal 17

"İsrailoğullarını bizimle beraber gönder." 17﴿

Meal 18

Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin." 18﴿

Meal 19

"(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sen nankörlerdensin." 19﴿
Şuarâ Suresi
368
19 . Cüz

Meal 20

Mûsâ şöyle dedi: "Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım." 20﴿

Meal 21

"Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı." 21﴿

Meal 22

"Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir." 22﴿

Meal 23

Firavun, "Âlemlerin Rabbi de nedir?" dedi. 23﴿

Meal 24

Mûsâ, "O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir." 24﴿

Meal 25

Firavun, etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) "dinlemez misiniz?" dedi. 25﴿

Meal 26

Mûsâ, "O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir" dedi. 26﴿

Meal 27

Firavun, "Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir" dedi. 27﴿

Meal 28

Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi. 28﴿

Meal 29

Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." 29﴿

Meal 30

Mûsâ, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. 30﴿

Meal 31

Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu," dedi. 31﴿

Meal 32

Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. 32﴿

Meal 33

Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş. 33﴿

Meal 34

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır" dedi. 34﴿

Meal 35

"Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" 35﴿

Meal 36

Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder." 36﴿

Meal 37

"Sana bütün usta sihirbazları getirsinler." 37﴿

Meal 38

Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. 38﴿

Meal 39

İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi. 39﴿