Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. 77﴿

Meal 78-79

Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında (iyi bir ün) bıraktık. Bütün âlemlerde ona selâm olsun! 78-79﴿

Meal 80

İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. 80﴿

Meal 81

Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. 81﴿

Meal 82

Sonunda ötekileri sulara gömdük. 82﴿

Meal 83

Kuşkusuz İbrâhim Nûh’un yolunu izleyenlerdendi. 83﴿

Meal 84

O, tertemiz bir kalple rabbine yönelmişti. 84﴿

Meal 85

Babasına ve halkına, "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti; 85﴿

Meal 86

"Allah’tan başka birtakım düzmece tanrılar mı edinmek istiyorsunuz? 86﴿

Meal 87

Peki, âlemlerin rabbiyle ilgili düşünceniz nedir?" 87﴿

Meal 88

Sonra yıldızlara şöyle bir baktı; 88﴿

Meal 89

"Ben rahatsızım" dedi. 89﴿

Meal 90

Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. 90﴿

Meal 91

İbrâhim gizlice tanrılarının yanına vardı; "Niçin bir şeyler yemiyorsunuz?" dedi; 91﴿

Meal 92

"Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz?" 92﴿

Meal 93

Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. 93﴿

Meal 94

Diğerleri öfke içinde koşarak İbrâhim’in yanına geldiler. 94﴿

Meal 95

Dedi ki: "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? 95﴿

Meal 96

Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı." 96﴿

Meal 97

Ötekiler, "Onun için bir yapı kurun ve (orada hazırlayacağınız) kuvvetli ateşe atın onu!" dediler. 97﴿

Meal 98

Böylece onu engellemek için bir plan kurdular; ama biz onları alta düşürdük. 98﴿

Meal 99

İbrâhim, "Ben rabbime gidiyorum" dedi, "O bana yol gösterecektir." 99﴿

Meal 100

"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!" 100﴿

Meal 101

Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki: "Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." 102﴿
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103

Her ikisi de (ilâhî buyruğa) teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, 103﴿

Meal 104

"Ey İbrâhim!" diye ona seslendik; 104﴿

Meal 105

"Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun." İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. 105﴿

Meal 106

Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı. 106﴿

Meal 107

Biz, (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. 107﴿

Meal 108-109

Onun hakkında, "İbrâhim’e selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. 108-109﴿

Meal 110

Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. 110﴿

Meal 111

Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı, 111﴿

Meal 112

İyi insanlardan (seçilmiş) bir peygamber olarak ona İshak’ı da müjdeledik. 112﴿

Meal 113

Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. 113﴿

Meal 114

Mûsâ ve Hârûn’a da lutuflarda bulunmuştuk. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. 116﴿

Meal 117

O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. 117﴿

Meal 118

Onları doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119-120

Ve onların hakkında, "Mûsâ ve Hârûn’a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. 119-120﴿

Meal 121

İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. 121﴿

Meal 122

Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. 122﴿

Meal 123

Kuşkusuz İlyâs da elçilerimizden biriydi. 123﴿

Meal 124

Kavmine, "(Şirk ve günahtan) sakınmayacak mısınız?" dedi; 124﴿

Meal 125-126

"En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da rabbi olan Allah’ı bırakıp Baal’e mi taparsınız?" 125-126﴿