Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. 77﴿

Meal 78

Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık 78﴿

Meal 79

Bütün âlemlerde Nuh'a selam olsun! 79﴿

Meal 80

İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 80﴿

Meal 81

Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 81﴿

Meal 82

Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk. 82﴿

Meal 83

Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi. 83﴿

Meal 84

Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi. 84﴿

Meal 85

Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti. 85﴿

Meal 86

«Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?» 86﴿

Meal 87

«O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?» 87﴿

Meal 88

Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 88﴿

Meal 89

Ben hastayım, dedi. 89﴿

Meal 90

Ona arkalarını dönüp gittiler. 90﴿

Meal 91-92

Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 91-92﴿

Meal 93

Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.) 93﴿

Meal 94

(Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler. 94﴿

Meal 95-96

İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. 95-96﴿

Meal 97

Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 97﴿

Meal 96

Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. 96﴿

Meal 99-100

(Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. 99-100﴿

Meal 101

İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 102﴿
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103-106

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 103-106﴿

Meal 107-111

Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 107-111﴿

Meal 112-113

Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. 112-113﴿

Meal 114

Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. 116﴿

Meal 117

Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik. 117﴿

Meal 118

Her ikisini de doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119-120

Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. 119-120﴿

Meal 121

Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı. 122﴿

Meal 123

İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi. 123﴿

Meal 124-126

(İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti. 124-126﴿