Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. 77﴿

Meal 78

Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. 78﴿

Meal 79

Âlemler içinde Nûh'a selam olsun! 79﴿

Meal 80

İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 80﴿

Meal 81

Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı. 81﴿

Meal 82

Sonra biz, diğerlerini suda boğduk. 82﴿

Meal 83

Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi. 83﴿

Meal 84

Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti 84﴿

Meal 85

Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?" 85﴿

Meal 86

"Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" 86﴿

Meal 87

"O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" 87﴿

Meal 88-89

İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. 88-89﴿

Meal 90

Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. 90﴿

Meal 91

İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?" 91﴿

Meal 92

"Ne diye konuşmuyorsunuz?" 92﴿

Meal 93

Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. 93﴿

Meal 94

Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi. 94﴿

Meal 95

İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?" 95﴿

Meal 96

"Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." 96﴿

Meal 97

Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi. 97﴿

Meal 98

Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. 98﴿

Meal 99

İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir." 99﴿

Meal 100

"Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." 100﴿

Meal 101

Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. 102﴿
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103-104

Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!" 103-104﴿

Meal 105

"Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız." 105﴿

Meal 106

"Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır." 106﴿

Meal 107

Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık. 107﴿

Meal 108

Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. 108﴿

Meal 109

İbrahim'e selam olsun. 109﴿

Meal 110

İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 110﴿

Meal 111

Çünkü o mü'min kullarımızdandı. 111﴿

Meal 112

Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. 112﴿

Meal 113

Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. 113﴿

Meal 114

Andolsun, biz Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. 116﴿

Meal 117

Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. 117﴿

Meal 118

Onları doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119

Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. 119﴿

Meal 120

Mûsâ'ya ve Hârûn'a selam olsun. 120﴿

Meal 121

Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 121﴿

Meal 122

Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler. 122﴿

Meal 123

Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. 123﴿

Meal 124

Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 124﴿

Meal 125-126

"Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?" 125-126﴿