Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52

Derdi ki: Sen de onaylıyor musun gerçekten? 52﴿

Meal 53

Biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi?" 53﴿

Meal 54

Ve ekler: "Şimdi dönüp bakar mısınız (ona)?" 54﴿

Meal 55

Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. 55﴿

Meal 56

"Allah’a yemin ederim ki" der, "Neredeyse beni de mahvedecektin! 56﴿

Meal 57

Rabbimin lutfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. 57﴿

Meal 58

(Ne mutlu bize ki), artık bir daha ölmeyeceğiz, değil mi? 58﴿

Meal 59

Önceki ölümümüzden başka ölüm yok; azap da görmeyeceğiz. 59﴿

Meal 60

Bu, gerçekten çok büyük bir kazançtır." 60﴿

Meal 61

Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. 61﴿

Meal 62

Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? 62﴿

Meal 63

Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. 63﴿

Meal 64

O, cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. 65﴿

Meal 66

Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. 66﴿

Meal 67

Sonra onların, yedikleri bu nesnenin üzerine, kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. 67﴿

Meal 68

Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. 68﴿

Meal 69

Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular; 69﴿

Meal 70

Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. 70﴿

Meal 71

Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. 71﴿

Meal 72

Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. 72﴿

Meal 73-74

Bak şimdi, Allah’ın samimi kulları dışında, uyarılanların âkıbeti ne oldu! 73-74﴿

Meal 75

Vaktiyle Nûh bize yakarmıştı; biz de ne güzel karşılık vermiştik! 75﴿

Meal 76

Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felâketten kurtardık. 76﴿
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. 77﴿

Meal 78-79

Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında (iyi bir ün) bıraktık. Bütün âlemlerde ona selâm olsun! 78-79﴿

Meal 80

İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. 80﴿

Meal 81

Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. 81﴿

Meal 82

Sonunda ötekileri sulara gömdük. 82﴿

Meal 83

Kuşkusuz İbrâhim Nûh’un yolunu izleyenlerdendi. 83﴿

Meal 84

O, tertemiz bir kalple rabbine yönelmişti. 84﴿

Meal 85

Babasına ve halkına, "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti; 85﴿

Meal 86

"Allah’tan başka birtakım düzmece tanrılar mı edinmek istiyorsunuz? 86﴿

Meal 87

Peki, âlemlerin rabbiyle ilgili düşünceniz nedir?" 87﴿

Meal 88

Sonra yıldızlara şöyle bir baktı; 88﴿

Meal 89

"Ben rahatsızım" dedi. 89﴿

Meal 90

Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. 90﴿

Meal 91

İbrâhim gizlice tanrılarının yanına vardı; "Niçin bir şeyler yemiyorsunuz?" dedi; 91﴿

Meal 92

"Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz?" 92﴿

Meal 93

Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. 93﴿

Meal 94

Diğerleri öfke içinde koşarak İbrâhim’in yanına geldiler. 94﴿

Meal 95

Dedi ki: "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? 95﴿

Meal 96

Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı." 96﴿

Meal 97

Ötekiler, "Onun için bir yapı kurun ve (orada hazırlayacağınız) kuvvetli ateşe atın onu!" dediler. 97﴿

Meal 98

Böylece onu engellemek için bir plan kurdular; ama biz onları alta düşürdük. 98﴿

Meal 99

İbrâhim, "Ben rabbime gidiyorum" dedi, "O bana yol gösterecektir." 99﴿

Meal 100

"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!" 100﴿

Meal 101

Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki: "Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." 102﴿