Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52-53

Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) cezalanacak mıyız? 52-53﴿

Meal 54-55

(O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. 54-55﴿

Meal 56-57

«Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. 56-57﴿

Meal 58-61

Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 58-61﴿

Meal 62-63

Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. 62-63﴿

Meal 64

Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. 65﴿

Meal 66

(Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. 66﴿

Meal 67

Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. 67﴿

Meal 68

Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır. 68﴿

Meal 69-70

Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular da peşlerinden koşup gittiler. 69-70﴿

Meal 71

Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü. 71﴿

Meal 72

Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik. 72﴿

Meal 73

Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak! 73﴿

Meal 74

Allah'ın ihlâslı kulları müstesna. 74﴿

Meal 75

Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz! 75﴿

Meal 76

Kendisini ve ailesini büyük felâketten kurtardık. 76﴿
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. 77﴿

Meal 78

Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık 78﴿

Meal 79

Bütün âlemlerde Nuh'a selam olsun! 79﴿

Meal 80

İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 80﴿

Meal 81

Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 81﴿

Meal 82

Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk. 82﴿

Meal 83

Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi. 83﴿

Meal 84

Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi. 84﴿

Meal 85

Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti. 85﴿

Meal 86

«Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?» 86﴿

Meal 87

«O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?» 87﴿

Meal 88

Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 88﴿

Meal 89

Ben hastayım, dedi. 89﴿

Meal 90

Ona arkalarını dönüp gittiler. 90﴿

Meal 91-92

Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 91-92﴿

Meal 93

Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.) 93﴿

Meal 94

(Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler. 94﴿

Meal 95-96

İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. 95-96﴿

Meal 97

Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 97﴿

Meal 96

Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. 96﴿

Meal 99-100

(Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. 99-100﴿

Meal 101

İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 102﴿