Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52

"Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi. 52﴿

Meal 53

"Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?" 53﴿

Meal 54

Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der. 54﴿

Meal 55

Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. 55﴿

Meal 56

Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin." 56﴿

Meal 57

"Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum." 57﴿

Meal 58-59

"Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?" 58-59﴿

Meal 60

Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır. 60﴿

Meal 61

Çalışanlar böylesi için çalışsınlar! 61﴿

Meal 62

Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? 62﴿

Meal 63

Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. 63﴿

Meal 64

O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. 65﴿

Meal 66

Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. 66﴿

Meal 67

Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. 67﴿

Meal 68

Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. 68﴿

Meal 69

Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. 69﴿

Meal 70

Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. 70﴿

Meal 71

Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı. 71﴿

Meal 72

Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. 72﴿

Meal 73

Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu! 73﴿

Meal 74

Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka. 74﴿

Meal 75

Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz! 75﴿

Meal 76

Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 76﴿
Sâffât Suresi
449
23 . Cüz

Meal 77

Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. 77﴿

Meal 78

Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. 78﴿

Meal 79

Âlemler içinde Nûh'a selam olsun! 79﴿

Meal 80

İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 80﴿

Meal 81

Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı. 81﴿

Meal 82

Sonra biz, diğerlerini suda boğduk. 82﴿

Meal 83

Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi. 83﴿

Meal 84

Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti 84﴿

Meal 85

Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?" 85﴿

Meal 86

"Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" 86﴿

Meal 87

"O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" 87﴿

Meal 88-89

İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. 88-89﴿

Meal 90

Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. 90﴿

Meal 91

İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?" 91﴿

Meal 92

"Ne diye konuşmuyorsunuz?" 92﴿

Meal 93

Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. 93﴿

Meal 94

Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi. 94﴿

Meal 95

İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?" 95﴿

Meal 96

"Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." 96﴿

Meal 97

Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi. 97﴿

Meal 98

Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. 98﴿

Meal 99

İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir." 99﴿

Meal 100

"Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." 100﴿

Meal 101

Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. 101﴿

Meal 102

Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. 102﴿