Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

"(Ey inkârcılar!) Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz?" 25﴿

Meal 26

Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. 26﴿

Meal 27

Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. 27﴿

Meal 28

Derler ki: "Siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz." 28﴿

Meal 29

Diğerleri, "Aksine" derler, "Siz inanmış kimseler değildiniz. 29﴿

Meal 30

Bizim, sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı; bilâkis siz azgın bir topluluktunuz. 30﴿

Meal 31

Sonuçta rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik; artık (gerekli cezayı) mutlaka tadacağız. 31﴿

Meal 32

"Sizi saptırdık, çünkü biz kendimiz sapmıştık." 32﴿

Meal 33

O gün onlar azap görmede ortaktırlar. 33﴿

Meal 34

İşte biz suçlulara böyle yaparız! 34﴿

Meal 35

Ne zaman onlara, "Allah’tan başka tanrı yoktur" denilse küstahlık edip kibre kapılırlar. 35﴿

Meal 36

"Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız!" derler. 36﴿

Meal 37

Aksine o, gerçeği getirdi, Allah’ın diğer elçilerini de doğruladı. 37﴿

Meal 38

Ama siz, o acı azabı tadacaksınız! 38﴿

Meal 39

Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. 39﴿

Meal 40

Ancak, Allah’ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. 40﴿

Meal 41

Onlar için belirli bir rızık vardır: 41﴿

Meal 42

Türlü meyveler… Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır; 42﴿

Meal 43

Nimetlerle dolu cennetlerde; 43﴿

Meal 44

Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. 44﴿

Meal 45

Aralarında, kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır; 45﴿

Meal 46

Bembeyaz; içenlere lezzet verir. 46﴿

Meal 47

İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. 47﴿

Meal 48-49

Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. 48-49﴿

Meal 50

(Cennet sohbetinde) birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri şöyle der: "Benim bir arkadaşım vardı; 51﴿
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52

Derdi ki: Sen de onaylıyor musun gerçekten? 52﴿

Meal 53

Biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi?" 53﴿

Meal 54

Ve ekler: "Şimdi dönüp bakar mısınız (ona)?" 54﴿

Meal 55

Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. 55﴿

Meal 56

"Allah’a yemin ederim ki" der, "Neredeyse beni de mahvedecektin! 56﴿

Meal 57

Rabbimin lutfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. 57﴿

Meal 58

(Ne mutlu bize ki), artık bir daha ölmeyeceğiz, değil mi? 58﴿

Meal 59

Önceki ölümümüzden başka ölüm yok; azap da görmeyeceğiz. 59﴿

Meal 60

Bu, gerçekten çok büyük bir kazançtır." 60﴿

Meal 61

Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. 61﴿

Meal 62

Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? 62﴿

Meal 63

Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. 63﴿

Meal 64

O, cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. 65﴿

Meal 66

Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. 66﴿

Meal 67

Sonra onların, yedikleri bu nesnenin üzerine, kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. 67﴿

Meal 68

Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. 68﴿

Meal 69

Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular; 69﴿

Meal 70

Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. 70﴿

Meal 71

Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. 71﴿

Meal 72

Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. 72﴿

Meal 73-74

Bak şimdi, Allah’ın samimi kulları dışında, uyarılanların âkıbeti ne oldu! 73-74﴿

Meal 75

Vaktiyle Nûh bize yakarmıştı; biz de ne güzel karşılık vermiştik! 75﴿

Meal 76

Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felâketten kurtardık. 76﴿