Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? 25﴿

Meal 26

Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. 26﴿

Meal 27

(İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. 27﴿

Meal 28

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler. 28﴿

Meal 29-30

(Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz.» 29-30﴿

Meal 31

«Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.» 31﴿

Meal 32

«Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık.» 32﴿

Meal 33

Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. 33﴿

Meal 34

İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 34﴿

Meal 35

Çünkü onlara: Allah'tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi. 35﴿

Meal 36

«Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız?» derlerdi. 36﴿

Meal 37

Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 37﴿

Meal 38

Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 38﴿

Meal 39

Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. 39﴿

Meal 40

(Bu azaptan) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ edilecek. 40﴿

Meal 41-44

Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 41-44﴿

Meal 45

Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. 45﴿

Meal 46

Berraktır, içenlere lezzet verir. 46﴿

Meal 47

O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. 47﴿

Meal 48

Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. 48﴿

Meal 49

Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 49﴿

Meal 50

İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri: «Benim, bir arkadaşım vardı» der. 51﴿
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52-53

Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) cezalanacak mıyız? 52-53﴿

Meal 54-55

(O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. 54-55﴿

Meal 56-57

«Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. 56-57﴿

Meal 58-61

Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 58-61﴿

Meal 62-63

Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. 62-63﴿

Meal 64

Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. 65﴿

Meal 66

(Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. 66﴿

Meal 67

Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. 67﴿

Meal 68

Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır. 68﴿

Meal 69-70

Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular da peşlerinden koşup gittiler. 69-70﴿

Meal 71

Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü. 71﴿

Meal 72

Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik. 72﴿

Meal 73

Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak! 73﴿

Meal 74

Allah'ın ihlâslı kulları müstesna. 74﴿

Meal 75

Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz! 75﴿

Meal 76

Kendisini ve ailesini büyük felâketten kurtardık. 76﴿