Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir. 25﴿

Meal 26

Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. 26﴿

Meal 27

Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler). 27﴿

Meal 28

Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz." 28﴿

Meal 29

Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz." 29﴿

Meal 30

"Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz." 30﴿

Meal 31

"Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız." 31﴿

Meal 32

"Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik." 32﴿

Meal 33

Artık onlar o gün azapta ortaktırlar 33﴿

Meal 34

İşte biz suçlulara böyle yaparız. 34﴿

Meal 35

Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. 35﴿

Meal 36

"Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı. 36﴿

Meal 37

Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir. 37﴿

Meal 38

Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. 38﴿

Meal 39

Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız. 39﴿

Meal 40

Ancak Allah'ın halis kulları başka. 40﴿

Meal 41-42

İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. 41-42﴿

Meal 43

Onlar Naim cennetlerindedirler. 43﴿

Meal 44

Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. 44﴿

Meal 45-46

Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. 45-46﴿

Meal 47

Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar. 47﴿

Meal 48

Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. 48﴿

Meal 49

Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır. 49﴿

Meal 50

Derken birbirlerine yönelip sorarlar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı." 51﴿
Sâffât Suresi
448
23 . Cüz

Meal 52

"Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi. 52﴿

Meal 53

"Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?" 53﴿

Meal 54

Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der. 54﴿

Meal 55

Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. 55﴿

Meal 56

Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin." 56﴿

Meal 57

"Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum." 57﴿

Meal 58-59

"Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?" 58-59﴿

Meal 60

Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır. 60﴿

Meal 61

Çalışanlar böylesi için çalışsınlar! 61﴿

Meal 62

Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? 62﴿

Meal 63

Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. 63﴿

Meal 64

O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. 64﴿

Meal 65

Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. 65﴿

Meal 66

Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. 66﴿

Meal 67

Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. 67﴿

Meal 68

Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. 68﴿

Meal 69

Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. 69﴿

Meal 70

Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. 70﴿

Meal 71

Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı. 71﴿

Meal 72

Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. 72﴿

Meal 73

Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu! 73﴿

Meal 74

Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka. 74﴿

Meal 75

Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz! 75﴿

Meal 76

Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 76﴿