Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103

Her ikisi de (ilâhî buyruğa) teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, 103﴿

Meal 104

"Ey İbrâhim!" diye ona seslendik; 104﴿

Meal 105

"Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun." İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. 105﴿

Meal 106

Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı. 106﴿

Meal 107

Biz, (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. 107﴿

Meal 108-109

Onun hakkında, "İbrâhim’e selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. 108-109﴿

Meal 110

Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. 110﴿

Meal 111

Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı, 111﴿

Meal 112

İyi insanlardan (seçilmiş) bir peygamber olarak ona İshak’ı da müjdeledik. 112﴿

Meal 113

Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. 113﴿

Meal 114

Mûsâ ve Hârûn’a da lutuflarda bulunmuştuk. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. 116﴿

Meal 117

O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. 117﴿

Meal 118

Onları doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119-120

Ve onların hakkında, "Mûsâ ve Hârûn’a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. 119-120﴿

Meal 121

İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. 121﴿

Meal 122

Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. 122﴿

Meal 123

Kuşkusuz İlyâs da elçilerimizden biriydi. 123﴿

Meal 124

Kavmine, "(Şirk ve günahtan) sakınmayacak mısınız?" dedi; 124﴿

Meal 125-126

"En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da rabbi olan Allah’ı bırakıp Baal’e mi taparsınız?" 125-126﴿
Sâffât Suresi
451
23 . Cüz

Meal 127-128

Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden, Allah’ın samimi kulları dışında, onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. 127-128﴿

Meal 129-130

Onun hakkında, "İlyâs’a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. 129-130﴿

Meal 131

İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. 131﴿

Meal 132

Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. 132﴿

Meal 133

Kuşkusuz Lût da elçilerimizdendi. 133﴿

Meal 134-135

Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık; 134-135﴿

Meal 136

Sonra diğerlerini helâk ettik. 136﴿

Meal 137-138

Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. (Bunları görüp de) aklınızla değerlendirmiyor musunuz? 137-138﴿

Meal 139

Kuşkusuz Yûnus da elçilerimizdendi. 139﴿

Meal 140

Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. 140﴿

Meal 141

Kur’aya girdi ve kaybedenlerden oldu. 141﴿

Meal 142

Kendisini balık (balina) ağzına aldı. Doğrusu o (bundan önce) kınanacak bir iş yapmıştı. 142﴿

Meal 143-144

Eğer o, Allah’ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. 143-144﴿

Meal 145

Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık; 145﴿

Meal 146

Üstüne (gölge yapması için) kabak türünden bir bitki bitirdik. 146﴿

Meal 147

Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. 147﴿

Meal 148

Bu defa onlar iman ettiler, biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. 148﴿

Meal 149

Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste: Kız çocukları rabbinin de erkek çocukları mı onların! 149﴿

Meal 150

Yoksa biz, gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? 150﴿

Meal 151-152

İyi bilin ki onlar, sırf kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu!" diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. 151-152﴿

Meal 153

Allah, kızları oğlanlara tercih mi etmiş! 153﴿