Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103-106

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 103-106﴿

Meal 107-111

Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 107-111﴿

Meal 112-113

Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. 112-113﴿

Meal 114

Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. 116﴿

Meal 117

Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik. 117﴿

Meal 118

Her ikisini de doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119-120

Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. 119-120﴿

Meal 121

Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız. 121﴿

Meal 122

Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı. 122﴿

Meal 123

İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi. 123﴿

Meal 124-126

(İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti. 124-126﴿
Sâffât Suresi
451
23 . Cüz

Meal 127-128

Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlâslı kulları müstesna; onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir. 127-128﴿

Meal 129-130

Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık, «İlyas'a selâm!» dedik. 129-130﴿

Meal 131

Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız. 131﴿

Meal 132

Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. 132﴿

Meal 133

Lût da elbette peygamberlerdendi. 133﴿

Meal 134-136

Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. 134-136﴿

Meal 137-138

(Ey insanlar!) Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hâla akıllanmayacak mısınız? 137-138﴿

Meal 139

Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. 139﴿

Meal 140

Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı. 140﴿

Meal 141

Gemide olanlarla karşılıklı kur'a çektiler de kaybedenlerden oldu. 141﴿

Meal 142

Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. 142﴿

Meal 143-144

Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. 143-144﴿

Meal 145

Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 145﴿

Meal 146

Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. 146﴿

Meal 147

Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. 147﴿

Meal 148

Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. 148﴿

Meal 149

Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 149﴿

Meal 150

Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 150﴿

Meal 151-152

Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; «Allah doğurdu» diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 151-152﴿

Meal 153

Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş! 153﴿