Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
450
23 . Cüz

Meal 103-104

Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!" 103-104﴿

Meal 105

"Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız." 105﴿

Meal 106

"Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır." 106﴿

Meal 107

Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık. 107﴿

Meal 108

Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. 108﴿

Meal 109

İbrahim'e selam olsun. 109﴿

Meal 110

İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 110﴿

Meal 111

Çünkü o mü'min kullarımızdandı. 111﴿

Meal 112

Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. 112﴿

Meal 113

Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. 113﴿

Meal 114

Andolsun, biz Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk. 114﴿

Meal 115

Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 115﴿

Meal 116

Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. 116﴿

Meal 117

Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. 117﴿

Meal 118

Onları doğru yola ilettik. 118﴿

Meal 119

Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. 119﴿

Meal 120

Mûsâ'ya ve Hârûn'a selam olsun. 120﴿

Meal 121

Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 121﴿

Meal 122

Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler. 122﴿

Meal 123

Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. 123﴿

Meal 124

Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 124﴿

Meal 125-126

"Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?" 125-126﴿
Sâffât Suresi
451
23 . Cüz

Meal 127

Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir. 127﴿

Meal 128

Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka. 128﴿

Meal 129

Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. 129﴿

Meal 130

İlyas'a selam olsun 130﴿

Meal 131

Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız 131﴿

Meal 132

Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı. 132﴿

Meal 133

Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi. 133﴿

Meal 134-135

Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık. 134-135﴿

Meal 136

Sonra da diğerlerini yok ettik. 136﴿

Meal 137-138

Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz? 137-138﴿

Meal 139

Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi. 139﴿

Meal 140

Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. 140﴿

Meal 141

Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. 141﴿

Meal 142

Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. 142﴿

Meal 143-144

Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. 143-144﴿

Meal 145

Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. 145﴿

Meal 146

Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. 146﴿

Meal 147

Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. 147﴿

Meal 148

Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. 148﴿

Meal 149

Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı? 149﴿

Meal 150

Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış? 150﴿

Meal 151-152

İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. 151-152﴿

Meal 153

Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? 153﴿