Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
446
23 . Cüz

Meal 1-4

Sıra sıra dizilmiş olanlara, (yanlışları) engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki kuşkusuz tanrınız birtekdir. 1-4﴿

Meal 5

O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin rabbi, güneşin doğuş yerlerinin rabbidir. 5﴿

Meal 6

Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik. 6﴿

Meal 7

Ve (onu) her türlü isyankâr şeytanî güce karşı koruduk. 7﴿

Meal 8-9

Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler, (bölgeden) uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır; ayrıca onlar (âhirette de) bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. 8-9﴿

Meal 10

Ancak, (o yüce topluluktan) bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. 10﴿

Meal 11

Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. 11﴿

Meal 12

Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. 12﴿

Meal 13

Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. 13﴿

Meal 14

İlâhî bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar; 14﴿

Meal 15

Ve "Bu" diyorlar, "Apaçık sihirden başka bir şey değil. 15﴿

Meal 16

Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? 16﴿

Meal 17

Geçmişteki atalarımız da mı?" 17﴿

Meal 18

De ki: "Evet, hem de burnunuz yere sürtülerek!" 18﴿

Meal 19

Kuşkusuz o, birtek korkunç sesten ibarettir; bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar! 19﴿

Meal 20

"Eyvah" diyecekler, "İşte hesap günü!" 20﴿

Meal 21

Evet, bu, asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. 21﴿

Meal 22-23

(Allah, görevlilere buyurur:) "Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah’ın dışında taptıklarını; hepsini cehennemin yoluna sürün!" 22-23﴿

Meal 24

"Ve durdurun onları; çünkü sorguya çekilecekler!" 24﴿
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

"(Ey inkârcılar!) Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz?" 25﴿

Meal 26

Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. 26﴿

Meal 27

Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. 27﴿

Meal 28

Derler ki: "Siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz." 28﴿

Meal 29

Diğerleri, "Aksine" derler, "Siz inanmış kimseler değildiniz. 29﴿

Meal 30

Bizim, sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı; bilâkis siz azgın bir topluluktunuz. 30﴿

Meal 31

Sonuçta rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik; artık (gerekli cezayı) mutlaka tadacağız. 31﴿

Meal 32

"Sizi saptırdık, çünkü biz kendimiz sapmıştık." 32﴿

Meal 33

O gün onlar azap görmede ortaktırlar. 33﴿

Meal 34

İşte biz suçlulara böyle yaparız! 34﴿

Meal 35

Ne zaman onlara, "Allah’tan başka tanrı yoktur" denilse küstahlık edip kibre kapılırlar. 35﴿

Meal 36

"Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız!" derler. 36﴿

Meal 37

Aksine o, gerçeği getirdi, Allah’ın diğer elçilerini de doğruladı. 37﴿

Meal 38

Ama siz, o acı azabı tadacaksınız! 38﴿

Meal 39

Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. 39﴿

Meal 40

Ancak, Allah’ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. 40﴿

Meal 41

Onlar için belirli bir rızık vardır: 41﴿

Meal 42

Türlü meyveler… Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır; 42﴿

Meal 43

Nimetlerle dolu cennetlerde; 43﴿

Meal 44

Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. 44﴿

Meal 45

Aralarında, kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır; 45﴿

Meal 46

Bembeyaz; içenlere lezzet verir. 46﴿

Meal 47

İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. 47﴿

Meal 48-49

Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. 48-49﴿

Meal 50

(Cennet sohbetinde) birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri şöyle der: "Benim bir arkadaşım vardı; 51﴿